Gönderen Konu: Damızlık Seçimi İçin Kolonilerin Değerlendirilmesi  (Okunma sayısı 3649 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı PENDORYA

 • *
 • İleti: 45
 • Katkı 1
 • Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır.
 • Koloni sayısı: 12
 • Yer: Manisa-Alaşehir
Damızlık Seçimi İçin Kolonilerin Değerlendirilmesi

pedigreeapis.org web sitesinden Türkçeye çevrilmiştir.

Türkçeye Çeviren Hakan BOZKURT

        Paul Jungels, Buckfast arılarının seçici bir yetiştiricisi olarak iyi bilinir. Burada, pratik tecrübelerini aktarmaya ve çalışmalarında başarabildiklerini tam olarak göstermeye çalışmıştır. Buradaki reklamsız yaklaşımı, gözlem, yorum ve önerileri oldukça samimidir. Editör Etienne Bruneau

Aşağıda basit ve hızlı bir değerlendirme tablosu örneği verilmiştir.Değerlendirme ölçeği: 1'den 6'ya. 1 = çok kötü. 2 =  kötü. 3 = vasat ortalama. 4 = iyi.
5 = mükemmel performans. 6 = bu özellikte en iyi .

NOT: Resimi bir türlü düzgün yükleyemedim. En aşağıda ekler kısmında tıklayarak büyütebilirsiniz. H.BOZKURT

        Birkaç yetiştiricinin, örneğin seçici ıslahçı gruplarda birlikte çalışması durumunda, arı kolonileri için değerlendirme sonuçlarının standardizasyonu şarttır. Kesin kurallar koymak bir gerekliliktir. Örneğin, "yumuşaklık / saldırganlık" özelliğini kullanırsak, bunu "bir koloni için" 0'dan 10'a kadar bir ölçekte 4 (ya da 5 ya da 9, önemsiz olan) tanımlayabiliriz " Duman, sokulma veya kaçma riski olmaksızın ... ". Kendi kolonilerini "yıl boyunca, günün herhangi bir saatinde, hava ne olursa olsun ve nektar kaynaklarının değişken olduğu alanlarda" manipüle eden profesyoneller için bu katı planlar şaşırtıcı sonuçlar doğurabilir. Kolonilerin objektif değerlendirilmelerinin bu planlara dayanarak yapılmasının mümkün olmadığını düşünüyorum.

      Davranış koşulları ve arıların faaliyet gösterdiği çevresel kısıtlamalar diğer tarım sektörlerinden daha değişkendir. Vejetasyon (ekili ve doğal) ve iklim yıldan yıla değişir. İlaveten, yerel mikro iklimin, toprağın durumunun, sıcaklık ve nemin, her kovanın koşullarını etkilediğinin hesaba katılması önemlidir. Kolonilerin performansları, bu değişkenlerin tabi olduğu tek faktör değildir. Uysallık, oğul davranışı, hastalık direnci ve canlılık gibi bir dizi diğer özellikler de oldukça değişken olabilir. Bütünün tamamı birbiriyle bağlantılı parçalardan oluşur. Öyle ki canlılık, arıların hastalığa karşı direnişine, doğrudan doğruya iklimin bir fonksiyonu olan polen ve nektarın bolluğuna bağlıdır.

       Bununla birlikte, kendi yetiştirme programımızda uyguladığımız bütün seçim prosedürlerini aşağıda açıklamaya gayret göstereceğiz.


1) ARI CANLILIĞI

        Genetik açıdan, her koloni için bir veya daha fazla hastalığa yakalanma ile doğal olarak düşük canlılık ölçüsü arasında bir ayrım yapabilmektir. Uygulamada bu iki özellik birbirine büyük oranda bağlıdır. Düşük canlılığa sahip arıların (örneğin ortak babalık ile) yıllık gelişimin kritik aşamaları boyunca hastalıklardan muzdarip olduğu bulunmuştur. Örneğin, ilkbaharda kış arıları ile yeni yılın genç arıları arasındaki geçiş döneminde durum böyledir. Yaz aylarında, viral hastalıklarda (yavaş veya akut viral felç) artan bir belirti vardır. Normal koşullarda bu canlılık kaybı, ilkbahar hasadı ile yaz bal akışı arasında, koloni kuvvetinde ani bir düşüş ile fark edilebilir. Henüz bilinmeyen sebeplerden ötürü, yaz bal akışı, özellikle yavru alanında genişleme ana fazı sırasında viral hastalıkları teşvik eder. Koloni, toplayıcı olarak gönderilen arı sayısını büyük oranda artırdığından, "Yavru faaliyeti yoğunluğu büyük bir bal akışının başlangıcında azalır". Muhtemelen burada birbirine bağımlı faktörler daha yakından incelenmeye değer niteliktedir.

        Viral hastalıklar, ayrıca varroa ile ilgili olarak daha da büyük boyut kazanır. Tedavi edilmeyen kolonilerin, varroa'nın direkt etkileri ile sönmediği, daha çok ikincil olarak, çoğunlukla viral enfeksiyonlar tarafından söndürüldüğü bilinmektedir. Hem yavru hem de yetişkin arılar ayrım yapılmadan hastalığa yakalanmaktadır.

Değerlendirme

        Bireysel uzun ömürlülük göz önüne alınarak, kovandaki arı kadrosunun büyüklüğü ile yavru alanının yüzey alanı arasındaki ilişki değerlendirilir. Çok sayıda işçinin kaybına ve kaybolmasına neden olan yoğun bir bal akışının ardından, arı kadrosunun yeniden yapılanma kapasitesi hesaba katılır. Normal koşullar altında, en ufak bir hastalık belirtisi gösteren herhangi bir koloni, hemen elenir (Tabii ki, yaz aylarında viral hastalıkları teşvik eden yerel koşulların yokluğunda ). Yaz / sonbahar sonunda varroa hasarı belirtileri görülürse varroa mücadelesine dönülür, daha sonra önceki değerlendirmeler ayarlanır.

Seçici yetiştirmenin amacı

       Amaç açıktır. Aranan, en ufak bir hastalık belirtisi göstermeyen, yetişkin arı kadrolarıdır!

       Amaç, bahar gelişimiyle bağlantılı tüm hastalıklar için başarılmıştır ve kış kayıpları ihmal edilebilir gibi gözükmektedir. Aşağıdakiler iyileştirmeden yararlanacak alanlardır; Özellikle varroa ile bağlantılı yaz mevsiminde viral saldırılara direnç gösterilir. Genel olarak, işçilerin uzun ömürlülüğündeki iyileşmeyi değerli bir amaç olarak değerlendiririm.


2) YAVRU CANLILIĞI

      Genel olarak konuşursak, çok youn bir yavru alanı, sağlıklı ve tamamen yaşayabilir kuluçka anlamına gelir. Hastalıklı yumurta hücreleri, arılar tarafından temizlendiğinden boşluklar ortaya çıkar. Bunlar damızlıktaki "hastalık" belirtileridir.

       Görülebilen tüm hastalıkların ön saflarında, "kireç hastalığını" (ascospherosis) buluyoruz: arılar tarafından temizlenen, uçuş girişinde tebeşir-beyaz renkli mumyaların varlığı ile  hemen saptanabilen mantar hastalığıdır.

       Bazen Tulumsu Yavru Çürüklüğü (viral hastalık) de görülebilir.

       Arı gövde hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olan koşullar, yetişkin arılarda karşılaşılan sorunlarla aynıdır. Örneğin, aşırı koşullarda - yani ilkbahar gelişimi sırasında, soğuk havalarda ve/veya Mart ya da Nisan aylarında yiyecek sıkıntısı yaşandığı zamanlarda çok sayıda kireç hastalıklı hücresi olmayan koloni yok gibidir ya da varroa varlığında tekrar ortaya çıkar.

       Boş yavru hücreleri, sadece yavru hastalıklarının sonucu değildir. Büyük bir akraba evliliği vakasında da aynı belirtiler görülebilir. Bu durumda, dişiler için farklı olması gereken cinsiyet allelleri yüksek sıklıkla benzerdir. Bu durum, işçi arıların derhal ortadan kaldırdığı diploid erkeklere neden olur. Akrabalık, tanımlanmış ve tanımlanması zor olan diğer ölümcül faktörlerin de sorumlusudur. İncelemeyi yapmak için yavru içindeki boşlukların kökeni (aşırı akrabalık nedeniyle veya hastalıklara göre) ayırt edilmesi gerekli olduğu için, uygulamada yalnızca görünür damızlık hasar hesaba katılır.

       Büyük bir varroa enfeksiyonu ile ilgili bir problem ortaya çıkar. Hastalıklı veya ölü larvaların tespiti ve yok edilmesi için yapılan test, seçim kriterlerinden en güvenilir olanlardan biridir. Bu durumda da yumurta deseni aralıklarla işaretlenmiştir. Sonuç olarak özellikle aktif mevsimin sonunda, yumurta desenine bağlı canlılık değerlendirilirken varroa atakları göz önünde bulundurulmalıdır.

Değerlendirme

       Mantıksal olarak canlılık, bahar ve yaz aylarında maksimum birikim dönemlerinde değerlendirilir. Kritik dönemlerde bile üreme hastalığından yoksun ise en iyi derece verilir. Uygun hava koşullarında veya hasat koşullarında yumurta deseni örneğinde kusurlar varsa, düşük derecelendirme derhal gerçekleşir.

       Gözler kapanmadan önce ortadan kaldırılan yavruların değerlendirilmesinde yakın akrabalı veya saf ırk koloniler dikkatle izlenmelidir. Yaz sonunda, ağır varroa istilasının etkilerine dikkat edilmelidir.

Seçici yetiştirmenin amacı

        1. maddedeki arı canlılığı, varroa gibi zararlılardan etkilenen hücrelerin hızla yok edildiği, en ufak bir hastalık bulgusu bulunmayan damızlık elde edilmelidir. Arı kadrolarının gücüne karşın, Buckfast arısı (kendimizin yetiştirdiği) çeşitli yavru hastalıklarına karşı ortalama bir direnç gösterir. Bazı melezlemeler bu faktörü değiştirmemizi sağlar. Son beş yıldır, mükemmellik iddiasında bulunmamakla birlikte, kireç hastalığı duyarlılığında belirgin bir iyileşme elde ettik. Bugün Buckfast arılarımızın sonuçları, en çok bilinen Karniyol arılarıyla uyuşmaktadır.


3) UYSALLIK / SALDIRGANLIK

         Çalıştığımız Buckfast arısı, neredeyse evrensel hale geldi ve haklı olarak, bu arıların en uysal olduğu düşünülmektedir. Davranış ölçeğinin diğer ucunda İber (İspanya+Portekiz)  arıları veya Güney Fransa Karniyolları ile melezlemeler vardır. Uysallık, arıcının işini kolaylaştırır.
          Bununla birlikte, bu soruya cevap vermiyor; " Arı kolonisinin savunma mekanizmasını temsil eden toplam karakter serisinin, en azından kısmen kaybedilmesi sorun değil midir? ". Bu kayıplar çok fazlalaşırsa, diğer belirli özellikleri de etkileyebilir. Bu açıdan doğal olarak, aşırı uysallığın, varroa gibi parazitlere karşı savunma davranışı ile uyumlu olup olmadığı sorusu doğar. Şu anda her açıdan yapılan bir dizi gözlemler, çok fazla uysallığın varroa varlığında kesinlikle pasif kalma davranışıyla beraber yürüdüğünü göstermiştir. Bununla birlikte, bu fenomen henüz tam olarak açıklığa kavuşmamıştır.

          Bu nedenle, son yıllarda yetiştirme hedefleri gözden geçirildi, böylece mevsim ne olursa olsun aşırı yumuşak davranış yerine, en iyi ihtimalle, hızlı manipülasyonlara izin verecek kadar yumuşak bir uysallık sağlandı.

         Öte yandan, sert davranışları kabul etmiyoruz. Bu, Batı Avrupa A. mellifera mellifera'sının her alt türünün bir kusurudur (ve belki de bir takım doğu ırklarının).

         Aynı kolonide uysallığın, yıl boyunca değişikliğe maruz kaldığının da farkında olunmalıdır. Gözlemlenen savunma davranışları, hava sıcaklığına, müdahalelerin şiddetine ve süresine göre değişir. Baharda bir yağlı tohum bitkisi olan kolzanın bal akımı sırasında tüm koloniler, tüm soğuk ve nemli sabahlarda olduğundan veya günün geç saatlerinde olduğundan veya sıcak yaz aylarında olduğundan daha fazla savunma davranışı gösteriyor.

         Kuşkusuz uysallığın önemi, damızlık yapan kişiyi, uysallığı öncelikli hedef yapmak için cesaretlendirmelidir. Bu belirgin sonuçlarla, başarmak ve sürdürmek için bir sorun teşkil etmemelidir!

Değerlendirme

         Yıl boyunca düzensiz değerlendirme fırsatları yeterli değildir. İlk değerlendirmeler, kolza yağlı tohum(=veya yabani hardal) bal akışı sırasında yapılmalıdır. Bunlar sezon sonunda düzeltilebilir veya doğrulanabilir. Açıkça görülebileceği gibi, derecelendirme, güncel ya da deneme bazında, kontroller sırasında petekte sinirli hareketler ve en ufak bir sarsıntıda, bir miktar arıda aşırı uçmalar yol gösterici olacaktır.

         Kısaca, bir koloni, kolza yağlı tohum bal akımı sırasında, hızlı manipüle ve koruyucu elbise olmadan kontrol edilebiliyorsa, uysallıkta iyi bir puan kazanır. Derecelendirmeler ayrıca, bir koloninin sabahın erken saatlerinde veya soğuk havalarda kapsamlı bir şekilde incelenmesi sırasındaki davranışlarını da hesaba katacak şekilde yapılmalıdır.

Seçici yetiştirmenin amacı

          Uysallık, her mevsim kolonileri yönetmeyi mümkün kılmalıdır. İzleme ve takip davranışı tolere edilemez. Koloni kontrolleri, güzel havalarda, yaz aylarında,  koruyucu kıyafetler olmadan mümkün olmalıdır.
          Amaca ulaşıldı ve hatta aşıldı. Daha da iyisi, gelecekte, saf yetiştirilen ana arılarımızın doğal olarak çiftleşmiş kızlarının, döllenme bölgelerini dolduran erkeklerden bağımsız olarak, iyi nitelikli arılar oluşturmasını umuyoruz.


3a) PETEKTE DAVRANIŞ

        Karniyol yetiştiricileri için, petek üzerindeki davranış, uysallıktan ayrı değerlendirildiğinden, bu konuyu burada belirtmek istiyorum.

          Arılardaki manipülasyonu ciddi şekilde engelleyen bir özellik olsa da, petekte kaynaşma hareketi, farklı kökenli arıların özel bir özelliğidir. İlk önce petekte koşmaya başlarlar, hareket ederler, kovana doğru sarkarlar, kalabalık gıda etrafında dolaşır ve manipüle edildikleri zaman çerçevenin altına asılırlar. Sonunda, arıcının ayakları dibine demetlerle düşerler.

         Bu koşullarda ana arıyı aramak imkansız ve tehlikeli olabilir. Bir bahar kontrolü sırasında, arılar yavru bölgesini terk edince, bazı bölgeler soğur ve mantar hastalıklarının yayılmasına neden olur. Bu, kireç hastalığı alanlarının ortaya çıkmasına ve artmasına neden olabilir.

        Özellikle Karniyol arılar da dahil olmak üzere çeşitli melezlemeler, bu davranışın aşırı bir biçimini göstermektedir. Bizim elimizde saf yetiştirilmiş Anadolu arısının yanı sıra, İran arısıda da yüksek düzeyde bir kaynaşma sergiliyor. Fakat her iki ırkın karakteristik özelliği, Buckfast arısıyla F2 düzeyinde melezlemede zaten kayboldu.

         Petek üzerindeki uysallık ve durgunluk, melezlemelerle kolaylıkla kontrol edilebildiğinden, petek üzerindeki davranış, bizim için uysallıkla birlikte değerlendirilmektedir.

Seçici yetiştirmenin amacı

         Çerçeveye sıkıca yapışan arılar, genellikle petekte mükemmel davranışlara sahiptir. Arıları silkelemek neredeyse imkansız hale gelir. Petek üzerinde iyi davranış, sıkı sıkıya tutunma istenmiş olsa da, gerçekte bu çok daha az olur. Eğer seçime katılmak mümkünse, ayrımı yapmaya değer.

         Petekte iyi davranış, Buckfast arılarının saf cins soylarıyla elde edilmiştir. Dr. Mauz ve meslektaşları bölgedeki diğer ırklar arasında net bir pozitif etki olduğunu vurguladıklarından, peteğin üstünde iyi davranış ve uysallık, oluşturulmuş eski Buckfast hattının belirgin bir özelliği olduğu görülüyor. 3 numarada olduğu gibi geleceğe yönelik olarak, üretilen ana arılarımızın, doğal çiftleşme bölgelerindeki yerel erkekler tarafından çiftleşen kızlarının daha sakin bir koloniyi sürdüreceklerini umuyoruz.


4) OĞULA İSTEKSİZLİK

        Oğul verme: Muhtemelen bal üretiminin yanında arılarda, bir yıldan diğerine değişen başka bir davranış yoktur.

        Genel olarak, kalıtsal koşulların sonucu olan bu doğal eğilimin gelişimi, bir dizi etkileşen faktöre bağlıdır; iklim koşullarıyla bağlantılı kaynakların oluşumu, koloninin gücü, gıdaların yerel mevcudiyeti, arıcının yaklaşımı ve diğerleri .

         Bazen söylenilenin aksine, oğul isteğinin özellikleri titizlikle ölçülemez. Bir sezon boyunca bulunan ana arı hücrelerinin sayısını, parametre olarak not etmek mümkün değildir. Mesele daha çok, bir kolonide mevcut olan ruh hali, "dürtü" dür. Bu dürtüye tutunan bazı koloniler bazen on, on beş, hatta daha farklı sayıda hücre oluştururlar. Bu rehavet döneminde, koloni, geleceği olan hücreleri korumak için tüm kaynaklarını saklamış gibi görünüyor. Bu nedenle gıda, yavru ve ana arı bakımı, tarlacılıkta azalma vb. bir azalma söz konusudur. Arılar hareketsiz dururlar. Ana arının ortadan kaldırılması, bu tür kolonilerin oğul vermesini önlemenin tek yoludur. Bu, uygun bir ana arı hücresinin bırakılmasıyla ya da yeniden düzenlenmesiyle sağlanabilir. Harcanan çabaya rağmen, bu koloniler genellikle erken hasad fırsatını boşa harcar. Dahası ve daha da önemlisi, başarıyla gerçekleştirilmesi gereken bal özü toplama seferleri için, gereken gücü elde etmekte başarısız olurlar.

          Oğula isteksiz olan koloniler, oğul mevsimi zamanı ana arı hücrelerini hazırlarlar. Fakat yine de, her zamanki gibi çalışmaya devam ederler. bakıcı arılar yavru bakımını sürdürürken, ana arı da yumurtlamaya devam eder. Ana arı hücrelerini yok ederek, sürü dürtüsünü kontrol etmek mümkündür. Çoğu zaman, bu hücre yapımını durdurmak ve oğul çıkışını önlemek için, iki kontrolden fazlasına gerek yoktur.

       Başka göstergeler:

 • Bir kolonide artan bir melez canlılığı veya yaşayabilirlik sıklıkla arka arkaya oğul verme eğilimiyle birlikte görülür. Ancak bu her zaman böyle değildir.
 • Yüksek derecede akrabalık olan kolonilerde, oğul eğilimi neredeyse tamamen kaybolmuştur. Fakat oğula yatkın damızlık hatlarla oluşturulan ilk melez hatlarda (F1) bu özellik tekrar ortaya çıkar.
 • Elbette verimli koloniler daha kolay yönetilir. Muhtemelen, kuluçka bakımı konusunda daha esnek oldukları içindir. Bu nedenle, biyolojik sınırlarının aşırı uçlarına daha az sürüklenirler.
 • Ormanlık arazide yiyecek aramaya başlama, hafif (neredeyse farkedilemez!) başlasa da, herhangi bir oğul dürtüsüne son verir. Bu olay, özelliğin doğru değerlendirilmesini çarpıtabilir.
 • Oğul dürtüsünün işlemesi, bir bölgeden diğerine çok farklılık gösterir. Bu bağlamda akıl almaz olan şey, Avusturya ve Güney Almanya'da bol miktarda polen hasadı ile oğul isteksizliğinin beraber yürümesi, tamamen farklı bir davranış olarak sergilenmektedir.

Değerlendirme

        Çok az veya hiç oğul vermeyen kolonilere "iyi" veya "çok iyi" işareti verebiliriz. Derecelendirme, oğul dürtüsünün yaygın olduğu yıllarda gerçekten geçerlidir. O yıllarda, nesnel gözlemlerin yapılacağı çeşitli davranış türlerinin, tam olarak yayılmasını gözlemlemek mümkün olacaktır. Düşük oğul eğilimiyle işaretlenen yıllarda, oğul eğilimi gösteren koloniler azaltılacaktır. Aslında bu koloniler herhangi bir ıslah programından çıkarılmalıdır.

        Her bir koloni hakkında ayrıntılı sonuç çıkarmadan önce, arılığın bir bütün olarak durumu ve diğer arıcıların ve bölgenin tamamının durumu dikkate alınmalıdır. Kuvvetli dürtü, Güney bölgelerinde, Kuzey bölgelerinden ve ortalama yükseklik bölgelerinden çok daha az bir rol oynamaktadır.

Seçici  yetiştirmenin amacı

       Üreme içgüdüsü - oğul içgüdüsü ile - canlı varlıkların temelidir. Bastırmak doğal olmayacak ve muhtemelen imkânsız olacaktır. Bu nedenle amaç, oğul arzusuna sahip olmayan veya dolaşan dürtünün görülmediği koloni elde etmek olacaktır. Ana arının yumurta yapmasına engel olan oğul isteğini kontrol altına almak, kuluçkaya herhangi bir şekilde girmeden veya bölme yapmadan kontrol etmek esastır.

         Bu hedef, saf damızlık hattın kolonilerinde, doğal çiftleşme ile elde edilen kızlarda bile geniş ölçüde sağlandı. Ancak melezler, melez canlılığı nedeniyle en sıkı denetimleri gerektirir.


5) DOĞURGANLIK

         Bir koloni tarafından üretilebilen yavru verimi olan doğurganlık, iki ana parametrenin etkileşiminin sonucudur: Ana arı yumurta bırakma kapasitesi ve kızlarının, bakıcı arıların yetiştirilmesine yatkınlığı. Dolayısıyla, iki neslin de karakterleri bu karakteristiği etkiler. Bu durum muhtemelen, bir yönde veya başka bir yönde melezleme yapılması sırasında gözlemlenen farklılıkları açıklar.

         İşçilerin yaşayabilirliği ve ömrü ile birlikte, doğurganlık, bir koloni performansının başlıca özelliklerinden biridir. Güçlü kolonilerin yönetimi genellikle daha kolaydır. Daha yüksek getirileri sağlamak için çok daha fazlasına sahipler. Ne yazık ki, ultra-yüksek doğurganlık genellikle ömrün azalmasına sebep olur, ancak bu her zaman geçerli değildir (Brother Adam).

          Günümüzde bir soruya, tam olarak cevap verilmemiştir: Oldukça fazla kadrosu bulunan koloniler Varroa bulaşmalarına nasıl direnir? Kuluçka alanının fazlalığı, akarların üremesini sınırlamaz. Saldırı burada daha fazla olursa da, güçlü koloniler zayıf kolonilerden daha fazla varroa toleransı gösteriyor gibi görünmektedir. Dahası, bu kolonilerin kadrolarını yenileme kapasitesi daha iyidir. Görünen en önemli parametre, kuluçka alanında yumurta varlığı süresinin uzunluğudur. Kışın mümkün olduğunca uzatılması önemlidir.

Değerlendirme

          Kuluçka alanı olarak işgal edilen alan değerlendirilmelidir: çerçevelerin sayısı ve her çerçevedeki kapsamına bakılır. Bu kriterde en yüksek dereceyi elde etmek için, kolonilerin kuluçka alanı Mayıs-Haziranda 9 ila 10 Dadant çerçeveyi kaplamalıdır. Bu kuluçka alanı, bu periyotta çok az miktarda bal stoğu ile çevrelenmelidir. Bu bal stokları doğal olarak hasada bağlıdır. Kuluçka alanının azami süresi de derecelendirmede hesaba katılır. Bu nedenle Temmuz ayında daha önce verilen puanlar yeniden değerlendirilmelidir.

Seçici yetiştirmenin amacı

         Bu, yeterli doğurganlık hızı ile bir dizi diğer faktör arasında bir uzlaşı bulma sorunudur: Öncelikle uzun ömür, yavru alanı ve varroa toleransı. Sonuncusu, kolonilerin gelişimini ve performansını belirler ve doğurganlık ile etkileşimli bir bağlantısı vardır. Yüksek doğurganlık seviyelerine sahip kolonilerin yönetimi genellikle daha kolaydır. Arıcıya daha fazla imkan sunarlar ve (genel bir kural olarak) daha yüksek hasad alınır. Erken tarlacılık faaliyetlerinin olduğu bölgelerde, kolonilerin yeterli doğurganlık seviyesine ulaşmaları için gereken zamana dikkat edilmelidir.

        Buckfast arısının çok verimli olduğu söylenebilir. Yalnızca İtalo-Amerikan arısı geçiyor, ancak ömrü kısalmıştır. Bir melez hat da ara sıra geçmektedir. Doğurganlık ve varroa'ya bağlı sorunlar ile ilgili çeşitli bağlantıların henüz tam olarak bilinmemesi nedeniyle gelecekteki olasılıklara karar verilmiştir.

6) BAL HASADI

       Maksimum verim, nektar ve / veya bal arındırma işlemine katkıda bulunan tüm öğelerin dengesinden, olgunlaşmış balın ballıklarda depolanmasına kadar uzanır. Çok ilginç ve çeşitli nektar üreten flora ve olumlu iklim koşulları dahildir.

       Seçici yetiştirme, kendisi için çok karmaşık olan üretkenliği hesaba katamaz. Bu nedenle, daha önce tarif edilen dolaylı parametrelere güvenmek gereklidir: hastalık direnci, uzun ömür, canlılık, doğurganlık ve oğul konusundaki isteksizlik. Daha önce tarif edilen bu niteliklerle diğerleri gerçek olabilir, ancak tanımlamak ve/veya ölçmek zor olabilir. Bunlar, balözü kaynağı aramanın kapasitesi ve hızını (koku ve uyum yeteneği), uçuş gücünü ve bütün koloni içindeki mükemmel işbölümünü keşfetmektir (keşif, tarama, petek yapma, kurutma, saklama). Sonunda, yaz bal akışı boyunca hasatta ve aynı zamanda hava koşulları tarafından kesintiye uğrayan bal akışları sırasında fark yaratan bu özelliklerdir.

Değerlendirme

       Çevrenin ve iklimin olumlu olması şarttır, böylece bal hasadını etkileyen faktörlerin toplamı üzerindeki etkiler, hasada yansıtılabilir. Hasatları tam olarak ölçmek tamamen mümkündür. Ancak, onları farklı arılıklar arasında karşılaştırmak mümkün değildir. Birkaç kilometre uzakta bile. En iyisi, her koloniyi, arılık içinde elde edilen ortalama ile karşılaştırmaktır; ancak, küçük arılıklarda talihsiz sonuçların (tesadüfen) bu kovan için ortalamaların keskin bir düşüşe neden olabileceğini akılda tutmak gerekir. Bu durumda etkili bir hasatla (gerçek olasılıklar ile karşılaştırıldığında) bir koloni "süper şampiyon" haline gelecektir.

      Tersini düşünürsek, arılıklardan biri mükemmel kolonilerle doldurulursa, diğer kovanların derecelendirmelerini ortalamanın altına düşürebilir, çünkü çok iyi bir ortalama verecek, kusursuz kabul edilebilecek olan arılık yeridir.

      Konuma göre temel ortalamayı değerlendirilmek üzere, 30 ila 40 koloni (toplam genetik stok temsilcisi) gerekecektir. En ilginç olan her bölge üzerindeki, her bir genetik grup için ortalama değerlerdir.

      Uygulamada, arılık başına bir veya iki koloni tespit edilir; bunlar yüksek bir hasatla öne çıkarlar. Geri kalanlar ortalama verimliler ve daha zayıf hasat elde edenlerdir. Her hasat için değerlendirme yapılır.

Seçici yetiştirmenin amacı

       Ekolojik bir bakış açısıyla bile arıdan en çok hasad alınmasına karşı olan hiçbir şey yoktur. Maksimum ürün, nektar taşıyan bitki örtüsü ve iklim ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere "üretkenliği teşvik eden çok sayıda faktörün dengeli toplamıyla "(Brother Adam) sonuç verir. Arıcılığın bakış açısından etkili verim, aslında saatlik iş başına hasat edilen miktardır. Arı çiftliğinin kapasitesi, şüphesiz koloni kontrolü sırasında yapılacak ilave işlerle sınırlandırılmıştır. Mükemmel bir üretime, yüksek seviyede canlılık ve/veya doğurganlık, kontrol altına alınmış oğul dürtüsü eşlik edecektir. Mevsime göre ve kontrollere rağmen, önemli olan "oğul dürtüsünü" belirlemek için saatler harcamak gerekecektir. Kontrol edilemiyorsa gelir kaybı önemli olacaktır. Elbette daha sonra, bütün bu sağlam müdahalelerle sakinleştirilecek olan bu koloniler, geç hasat zamanında maksimum verim sağlayabilir.

       Tüm dünyada Buckfast arısı, en üretken soylar arasında sınıflandırılır. Bu pozisyon, her kıtadaki profesyonel arıcıların çoğunun onayıyla teyit edilmektedir.   

7) PETEK YAPIMI VE DESTEK PETEĞİ

      Bir petek bağı ile petekleri birbirine bağlama eğilimi doğa kökenlidir. Modern kovanlarda gereksizdir. Aksine, arıcıların işini engeller. Bu uygun olmayan "özellik", geleneksel seçimle kolayca ortadan kaldırılabilir. Ancak melezleme ya da yönlendirilmemiş doğal çiftleşme ile hemen geri döner. Ancak yanılmamalısınız. Yoğun bal akışıyla meşgul olan ve alan yetersizliği çeken koloniler her boş alanı doldurur, toparlar ve balla doldurur. Bu acil durum petek yapımı ihtiyacı ile neredeyse her yere bağlantı hatları yapma davranışı karıştırılmamalıdır.

Değerlendirme

      Bu değerlendirme bir bal akışı sırasında doğru şekilde yapılamaz. Bunun yerine, zayıf bir akış sırasında veya akışlar arasında gerçekleştirilmelidir. Doğal olarak, maksimum derecelendirme alan koloniler, yoğun bir bal akımı sırasında bile, ana arı ızgarasında, ballıklar ve çerçeveler arasında ve örtü tahtasında herhangi bir destek peteği oluşturmazlar.

      Öte yandan koloniler, yeterli boşluğun bulunmasına rağmen, yapı balmumu ile ana arı ızgarasında ve ballıklar ile çerçeveler arasındaki boşlukları gereksiz yere dolduruyorlar.

Seçici yetiştirmenin amacı

       Uygun hasat koşullarında ne ana arı ızgarasında, ne de ballıklar arasında veya çerçeveler arasında herhangi bir destek peteği oluşturmayan koloniler bulunmalıdır. Bu, sadece hızlıca değil, hoş ve etik bir şekilde çalışmayı mümkün kılar, böylece ezilmiş arılara neden olmayı hemen hemen ortadan kaldırır. Buckfast ırkı, bu karakteristiği hesaba katan bir seçim programının yapıldığı, arıların bilinen tek hattıdır.


8 ) PROPOLİS

        Propolis, kolonide antibakteriyel bir ilaç görevi görür. Kovanda kontrol edilemeyen erişilemeyen kısımları doldurmak için belirli bir miktar gereklidir, bununla birlikte tüm yapıyı düzenli olarak "sterilize" etmek gerekir. Muhtemelen arıların uzun süre kalıcı olmasına, birkaç yıl aynı yaşam alanını korumasına neden olan sebeplerden biridir.

        Bununla birlikte, yapışkan ve yapışkanlığının daimi olması nedeniyle, propolisin fazla miktarda bulunması kolonileri incelerken bir engel oluşturmaktadır. Üstelik, propolis lekelerinin kıyafetten çıkarılması daha zordur. Arıların propolis toplamadaki davranışları büyük ölçüde farklıdır. Anadolu ve Kafkas gibi bazı ırklar, yıl boyunca büyük miktarlarda propolis toplar. Diğer siyah arılar, özellikle sezon sonunda propolis toplamayı severler. Karniyol arısı, yıl boyunca saf propolis kullanır; ancak sonbaharda propolis ve balmumu karışımını tercih eder.

Değerlendirme

        Kışlamadan önce propolis biriktiren koloniler (Ağustos) düşük puana sahiptir. Tüm kolonilerin nesnel bir denetimini yapmak için, yemliklerin verildiği Eylül / Ekim ayları, iyi bir fırsattır.

Seçici yetiştirmenin amacı

        Propolis aramaktan vazgeçilmesi yapay bir durumdur ve muhtemelen kolonilere zararlı olur. İdeal koloniler, ilkbaharda iç duvarlar boyunca biriken aşırı propolis'in ortadan kaldırıldığı, bir tür temizlik davranışına sahiptir.  Buckfast ırkı halen, bu karakteristiği hesaba katan bir seçim programının yapıldığı, arıların bilinen tek hattıdır.

9) KIŞLAMA

        Üretim kolonilerimizdeki ana arıları yenilemeye, Eylül / Ekim'de veya Mart / Nisan ayında başlıyoruz. Bununla birlikte, ortalamanın üzerinde derecelendirilen tüm koloniler, analarını  kışlama boyunca korudu. Kışlama kabiliyeti ve takip eden bahardaki gelişme hızı önemli seçim kriterleridir. Kışlama sonunda arılıkta, 3 çerçeve yavru alanı ve bir çerçeve bal stoğu bulunduran kolonilerin ana arıları taban seviye olarak kabul edilir.

Değerlendirme

       Değerlendirme için, bütün kovanlarımızın ağırlığı aynı olmalıdır. Eylül ayının sonlarına doğru, hepsini aynı ağırlığa getiriyoruz. Ocak ayında, arı ölüm oranını kontrol ediyoruz.

       Tabii ki damızlık adaylığına en yakın olanlar dikkatle incelenir. İlkbaharda, koloni gelişimleri karşılaştırılarak, toparlanma seviyeleri hesaplanır.

        Aşırı kış kadroları ile kendilerini çok büyüten koloniler, herkesin bildiği gibi, "koloni servetini" harcamaktadır. Bu servet, yalnızca arıların kendileri değil aynı zamanda polen ve bal depolarıdır. En uygun durumda, bu kış kadroları, kışlamadan sonra baharda güçlü bir koloni oluşturacaktır, ancak gıda sıkıntısı çekecektir. Kritik durumlarda, en azından Nosema gibi bir dizi olası hastalık görülür. (Arı canlılığı bölümüne bakınız).

Seçici yetiştirmenin amacı

        Neredeyse tamamen hareketsiz geçen bu dönem boyunca, yumurtlamanın mümkün olduğunca uzun süre durdurulmasıyla, "koloni serveti" sonuçta tasarruf edilmiş olur. Fakat koloni, ilk bal akımı için (genelde Nisan ayının sonlarında) hazır olmalıdır. Bunun için herhangi bir uyarı veya takviye yapılmasına gerek olmamalıdır.

        Çok sayıda farklı raporun aksine, ürettiğimiz saf Buckfast arısı yumurtlamayı erken kesme eğilimindedir. Ekim ayının ortalarından itibaren kolonilerin çoğunda yumurta bulunmaz. Bununla birlikte, Buckfast da dahil olmak üzere tüm saf ırklar, Ocak ayı ortasından itibaren kuluçkayı yeniden başlatır. Öte yandan melezler farklı davranır. Bununla birlikte, hibrid melezlerdeki canlılık etkisinin, her zaman kışlık yavruların artmasına neden olduğu sonucuna varılmamalıdır. Şu an, Buckfast ve Meda(İran) ile olan melezlemelerimiz bunu doğruluyor. Normalde kış kayıpları, sadece anasız koloniler yüzünden oluşur.


10) VARROA

          Varroa'ya daha toleranslı olan bir arının seçimi, hala temel aşamadadır. Yıllar geçtikce bu parazit üzerinde yapılan temel araştırmalar bize yeni bilgiler getiriyor. Varroa dirençli arıların yetiştirilmesini teşvik için, çalışma grupları kurmakta yaygın çabalar olmuştur. Buckfastimker çeşitli projeleri başlattı. "Primorski" projesi daha kapsamlı bir değerlendirme şekli üstlenmeyi gerekli kılacaktır. Yetiştiriciler derneği bunun sorumluluğunu üstlenecektir.

Değerlendirme

         Varroa akarlarının sayısı, Ağustos ayı akarin tedavisi sırasında ölüm oranlarına göre değerlendirilir. Koloniler yerel koşullar (tedavi edilmemiş kolonilerde varolma) nedeniyle ikincil bulaşmaları hesaba katarak derecelendirilir.

         Buna ek olarak, potansiyel damızlık kolonileri, dondurulmuş veya bir iğne ile öldürülmüş larva testine tabi tutulur. Değerlendirme, bu ölü larvaları gözlerden çıkarıp atma hızına göre yapılır.
NOT: Hijyenik davranış testi için daha önce yazdığım konuya bakabilirsiniz. H. BOZKURThttp://www.kolayaricilik.net/islah/ari-damizlikciligi-sanatinin-kurallari/

         Yeni yan parametrelerin kullanılıp kullanılamayacağını zaman gösterecektir.

         Çok sayıda yumurta varlığına rağmen zayıf veya orta derecede bir saldırıya maruz kalmış olan kolonileri ve ayrıca varroa akarlarının oldukça fazla yoğunluğuna rağmen arılarda ve yavrularda ikincil viral enfeksiyon belirtileri göstermeyen kolonileri ilginç buluyorum.

Seçici yetiştirmenin amacı

          Hiç şüphesiz. En ufak bir muamele veya manipülasyon olmadan kendilerini koruyan üretken kolonilere ulaşmak zorundayız.

          Bunu tanımalı ve yanılmamalıdır: Herhangi bir gerçek direniş belirtisi görünmüyor! Ve bu, Avrupa'da kullanılan her arı için geçerlidir. Bir umut olabilir ama umut var. 1980'li yılların başlarında varroa istilasına uğradığımızda, kolonileri kurtarmak için alınan tedbirler Temmuz ortasından itibaren gerekliydi. Bugün, tedavi edilmemiş kolonilerde, varroa'nın baskısını büyük oranda arttırdığı yerlerde bile, Ağustos ayı ortasına kadar herhangi bir hasar görülmemektedir.

SONUÇ

          Bu on önemli noktayla, arıcılıkta seçimin ne demek olduğunu daha iyi anlaşılması için bir katkıda bulunmayı umuyoruz. Bununla birlikte teori ile uygulama arasındaki farklılıklar kaçınılmazdır. Bunu kabul etmek zorundayız. Arı kolonilerinde seçim karmaşıktır ve başlangıçta bilinçsizdir. Asıl sorun, pratikte bir dizi geçerli norm tanımlamanın imkansız olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır.

          Dr. Job Van Praagh'ın bana sunduğu gözlemlerden biri, zayıf koloniler için not alma ve puanlama yapmanın vaktidir. Bu koloni zayıflığı, başka yerlerden alınan olumlu sonuçların sonucu olarak otomatik olarak ortadan kaldırılacaktır. Bu en doğrusudur ve yıllardır bu şekilde çalıştık. Fakat koloni zafiyetinin de anlaşılması gerekir ve boyutlarını bir kenara not etmek kadar kolaydır, çünkü onları bir kenara koymak gerekir.

          Uygun seçim temelinde gerçekleştirilen bir ıslah programı, her zaman ve her şeyden önce, çoğalmaya çalışan farklı kolonilerin (ve ırk hatlarının) fenotip ve yaşam koşullarının anlaşılması için yol göstermektedir.

Paul Jungels,
LU-9361 - Brandenbourg, Lux


« Son Düzenleme: 19 Tem 2017 19:36:46 Gönderen: PENDORYA »