Ana Arı > Üretim Metodları

Susan Cobey - Ana arı yetiştirme ve bankalamada cloake board metodu

(1/2) > >>

Ziya Yapıcı:
Ana arı yetiştirme ve bankalamada  Cloake Board metodu

Arıcılığın en enteresan ve ödüllendirici yönlerinden birisi de ana arı yetiştiriciliğidir. Kolonilere genç ve dinamik analar sağlamayı kolaylaşmanın yanında iyi koloni yönetiminin de temelidir. Aynı zamanda koloni karakterinin seleksiyonunu bir seviyeye kadar mümkün kılar.

Ana yetiştirme konusunda sayısız metodlar olsa da her biri temelde aynı fikir üzerine bina edilmiştir. Bunun için, oğul isteğini tetikleyecek ama kontrol altında bir heveslendirme , geliştirme ve şartların sürekliliği gerekir. Bahar gelişme evresinde şartlar zaten koloni çoğalması için doğal olarak oluşmuştur. Sonraki dönemlerde bu işlemler biraz daha meşakkatli olabilir. Burada bahsedeceğim ana arı yetiştirme sistemi benim rutin olarak kullandığım ve farklı amaçlara hizmet edecek şekilde adapte ettiğim bir uygulama. Hem küçük hem büyük çaplı üretimler için uygulanabilir ve de esnetilebilir.

Mevsim şartları ve koloni yönetim ihtiyaçları değiştiğinde, az bir işçilik ve basit manipülasyonlarla eldeki koloniler farklı amaçlar için kullanılabilirler. Bal üretimine, polünasyona veya çiftleştirme kutularına ve koloni artırımına kullanılabilirler. Kullanılan sistemin orijinal konsepti “Cloake Board Metodu”.  Dünya çapında pek çok web sitesi ve yayında bu konudan bahsedilmiştir. Bu konuyla alakalı ilk yazıyı 1979’da ABJ (American Bee Journal) de yayınlamıştım.  Zaman içerisinde sistemin esnekliğini ve değerinin düşmemesini takdir etme noktasına geldim. Bugün, bu sistem halen daha Ohio Devlet Universitesinde verdiğim arıcılık uzmanlığı derslerinde önemle tavsiye edilmektedir. Bu makalenin yazılmasının sebebi de sayısız defalar anaların saklanması konusunda yazılı materyal talep edilmesinden.

Öncelikle Cloake Board metodunun geliştiricisi Yeni Zelandalı arıcı Harry CLOAKE’nin hakkını teslim etmemiz gerekir. Cloake uluslararası ünlü, sektörünün lideri ve yenilikçi bir adamdı. 1950 lerde babasının ufak ölçekli arıcılık işletmesinde babasına yardım etti. 1970’lerde oğulları Mervyn ve Russel’ın da yardımıyla işletmelerinin Yeni Zelandanın en büyük arılıklarından birisi haline getirdiler. Bugün Mervyn halen daha işleri devam ettirmektedir. !977’de Avustralya Adelaide’da yapılan Apimondia kongresinde Cloake ile tanışma fırsatını yakaladım ve Yeni Zelandanın güney adasındaki Timaru’da bulunan arılığını ziyaret etme teklifine tabir yerindeyse atladım. Dünyanın diğer tarafından gelen genç bir arıcı olarak, heyecan verici ve unutulmaz bir deneyimdi. Ana arı yetiştirme metodu beni fazlasıyla etkiledi.

Cloake Board Metodunun güzelliği hem arıların hem de arıcının isteklerine cevap veriyor olmasıydı. Yüksek kalitede ana arı üretmek için arıların doğal içgüdüleri tetikleniyor, arıcı açısından da arı, malzeme ve işçilik çok verimli bir şekilde kullanılıyor. Cloake Board Metodu hem analı hem de anasız koloni şartlarından faydalanıyor. Anasız durum ana memelerinin sahiplenilme (tutma) oranını artırırken analı durum ise üretilecek anaların kalitesini artırıyor. Başlatıcı ve besleyici koloni metodu çok popüler olmasına rağmen. Yüksek kaliteli ana üretmenin en temel noktalarından birisi “rahatsız etmeme”. Başlatıcı ve besleyici arasında meme taşımak, çok kritik ve derinlemesine bir konu olan larva besleme aşamasını kesintiye uğratır. Cloake board metodu bu kesintiyi ortadan kaldırır.

Araştırmalar bize ana arı larvasının gelişimi aşamasında 1600 besleme ziyareti aldığını, işçi arı larvasının ise 143 besleme ziyareti aldığını göstermiştir. Ana arı larvasının yüksek miktarda arı sütü ile beslenmesi ve arı sütü tüketimi, larvanın hızlı gelişimi ve büyümesini tetikler.

Arılar arasında en kısa larval gelişim dönemine sahip olan ana arıdır. Avrupa ırkı arılarda bu süre yaklaşık 4.5 gündür. Uygun beslenme çok kritiktir ve döllenmiş yumurtanın işçi mi yoksa ana arı mı olacağı bu aşamada belli olur. Ana üretilecek larvanın seçimi de çok önemlidir. Yumurta çatladıktan sonra 24 saat içinde larva transferi yapılmış olmalıdır. Larva yaşı larvanın edinebileceği arı sütünün miktarını ve kalitesini etkiler. İlk başta beslenme şeker ağırlıklıdır ve daha fazla beslenmeyi tetikleyecek niteliktedir. Larva büyüdükçe beslenme protein ağırlıklı bir yapıya geçer ve miktarı artar. Larvanın beslenme şekli ve miktarı ana arının performansını, ana arı ağırlığını, yumurta kanalı miktarını ve sperm kesesinin boyut ve hacmini etkiler. Ana arı kalabalık bir koloninin anası ve yumurtlayanı olarak, gerekli rolü yerine getirmek için 50 kadar morfolojik karakter özelliği geliştirir.

Cloake Board’un mekanik yapısı

Cloake Board metodunda özel olan bir tek ekipman vardır. Katlar arasına oturabilen, ahşap çerçeveden yapılmış, üst yüzünde bir uçuş deliği daha barındıran bir kat arası bölme levhası. Çerçevenin iç yüzünde kapatıcı levhanın rahat hareket etmesini sağlayacak kanal açılmıştır. Bu levhanın alt yüzünde de ana arının alt katta hapsedilmesini sağlamaya yarayan bir ana ızgarası bulunmaktadır. Bölme levhasına sabitlenmiş veya bağımsız da olabilir. Anasız durum, kapatıcı levhanın sürülerek alt ve üst katların birbirinden ayrılarak üst katın anasız bırakılması prensibine dayanır. Kapatıcı levha çıkartıldığında ise kovan tekrar analı forma dönüşür ama ana ızgarasından dolayı üst kat bu sefer de besleyici olarak çalışır. Ana memelerini başlatıcı besleyici arasında taşınması işlemi ortadan kaldırılmış olur ama aynı azamanda başlatıcı besleyici sisteminin tüm avantajlarından faydalanılır. Üst katta olması gereken nüfus yoğunluğunu yakalayabilmek için uçuş delikleri manipüle edilir. Transfere hazırlık aşamasında kovan aksi yönde çevrilir ve böylece ana uçuş deliği ters tarafa baktırılır. Ana uçuş deliğinden çıkıp giden tarlacıların dönüşte ara bölme tahtasındaki üst uçuş deliğini kullanmaya yönlendirilerek üst katta arı nüfusunun artması sağlanır. 5-15 günlük genç bakıcı arılar yüksek kaliteli analar üretmek için gereklidir. Arılar yaşlandıkça arı sütü bezleri atrofiye uğrar, işlevini kaybeder. Eğer genç bakıcı arıcı miktarı takviye edilmezse ana arı memelerinin kalitesi de aynı oranda azalacaktır, ve bu olgu koloni popülasyonundan bağımsızdır.  Genç bakıcı arıları üst kata çekebilmek için alt kattan açık yavrulu bir çerçeve üst kata çekilir. Çekilen çerçevenin yerine boş kabarmış verilerek ana arıya yavrulama alanı açılır. 6 ila 12 saat sonra ara kapatıcı levha sürülerek üst katta anasız durum oluşturulur. Bu aşamada, açık yavrulu çerçeveler silkelenerek başka bir kovana aktarılır, böylece verilecek transfer çerçevesindeki ana larvaları ile rekabet etmelerinin önüne geçilir.

Üst katta kovan merkezinde bir çerçevelik bir boşluk bırakın. Genç bakıcı arılar burada kümelenecektir. Kovanı şurup ve polen ile besleyin ve kovanın sakinleşmesi için biraz zaman verin. Şurupluğun yanına bir ham çerçeve (temel petek) verin. Bu işlem mum üretimini tetikleyecek, aynı zamanda fazla şurubun depolanması için alan açarak memelerin etrafının gereksiz miktarda örülmesinin de önüne geçer.

Ertesi gün larva transferlerini yapın ve transfer çerçevesini ortada bıraktığınız boşluğa yerleştirin. Bir gün sonra memeler kabul edildiğinde kapatıcı levhayı (sürgüyü) açın. Bu işlem, başlatıcı koloniyi memeleri rahatsız etmeden ve beslemeyi kesintiye uğratmadan analı besleyici haline getirir. Hava şartlarından bağımsız olarak, kolay ve uygulanabilirdir.

Transfer edilecek larva sayısı (baktırılacak olan ana memesi sayısı) kovanın gücüne ve mevsime göre değişir. Oğul sezonunda şartlar en optimum seviyededir ve fazla sayıda ana üretimi yapılabilir. Genellikle 45-60 arası ana makul bir sayıdır.  Sezonun ileri zamanlarında veya şartlar optimumdan uzaklaştıkça daha az ve hatta yarısı kadar ana transferi yapın. Her 4-5 günde bir yeni bir parti ana üretimine başlanabilir. Memeler 4.5  günde kapatılır ve artık beslemeye ihtiyaçları kalmaz. Transferden 11 gün sonra analar çıkmaya hazırdır ve çiftleştirme kutularına ya da bağımsız kolonilere dağıtımı yapılabilir. Bu sistem kısa sürelerde verimli bir şekilde ve üretim kolonilerini bala çalışacak seviyede tutarak  çok sayıda ana üretmek için gayet uygundur. Cloake, rutin olarak 6 haftalık bir periyodda 4.000 ana üretebilmektedir. Sonrasında ara bölme levhasını kovandan alarak bu kolonileri bala çalıştırmıştır.

İsteğe bağlı olarak destek kolonilerin kullanımı


Sezon boyunca üretici kolonilerin sağlıklı bir şekilde ayakta kalabilmeleri için kovan girişlerini ters yüz etmek yerine destek kolonilerden takviye alınabilir. Bu metodu kullanırken tarif edildiği şekilde yavru rotasyonu uygulanır. Üretici kolonide genç bakıcı arıcı popülasyonunu bollaştırmak için kuvvetli kolonilerden arılı veya arısız olarak alınan çerçevelerle kapalı yavru takviyesi yapılır. Birbiri ardına yapılacak ana üretimi için genç bakıcı arıların bol ve sürekli olması şarttır. Arı ilave edilmesi sezona ihtiyaca ve şartlara bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu aynı zamanda farklı bir yönetim seçeneği de sunmuş olur. Ticari boyutta üretim için, sistemde böyle bir değişikliği (ilaveyi) sezon boyunca süreklilik yakalayabilmek için gerekli görüyorum. 

İŞLEMLER

Önce kolonileri hazırlayın
Ana arı üretiminde ilk adım iyi kışlama ile başlayan bir erken planlamadır. Koloniler kuvvetli, iyi beslenmiş ve zararlı mücadelesinde kullanılan kimyasallardan ve kalıntılarından ari olmalıdır. Koloni gelişimi ve doğru uygun besleme olmazsa olmazdır.  Bu kolonilerde üretimi artırmak ve oğul eğilimini azaltmak için genç ana arılarla çalışın. Eğer gerekliyse koloniler birleştirilebilir, beslenebilir ve yeniden analandırılır. Erken baharda erkek arılar görülmeye başlandığında ana arı üretimi başlatılır.
 
Transferden birkaç gün öncesi

Planlanan transferden günler öncesinde koloniye düzenini verin. Ana ızgarası ile ana arıyı alt kata hapsedin. Sürgü olmadan ara bölme aparatını katlar arasına yerleştirin. Alt kattan açık yavrulu çerçeveleri üst kata çekin, böylece genç bakıcı arıların yukarıya çıkmasını teşvik edin. Üst katta nektar, yavru, polen, ham petek ve şurupluk olmalı. Merkezde transfer çerçevesinin verileceği yerin tam yanına polenli bir çerçeve girin. Alt katta ballı çerçeveniz kapalı ve veya çıkmak üzere olan yavrulu çerçeveniz ve ananın yavru atabileceği alanınız olsun. Yukarıya çerçeve çekerken anayı da almadığınızdan emin olun. Hızlıca kontrol edebilmek için anayı markalayın. Uçuş deliği tam tersi istikamete bakacak şekilde kovanı kendi ekseninde çevirin. Bu uçuş deliğini kapatın ve arıların ara tahtası üzerindeki uçuş deliğinden girmesini sağlayın. Üst kata şurup ve polen vererek besleyin. Kovanın sakinleşmesi için rahat bırakın.


Transferden bir gün öncesi
Transferden bir gün önce ara bölmenin sürgüsünü kapatın. Arka uçuş deliğini açın, arılar dışarı çıksın, dönüşte üst delikten giriş yaparak ana memelerini bakacak olan üst katın mevcudunu artırmalarını sağlayın. Bu aşamada üst kattaki açık yavrulu çerçeveleri alıp başka bir koloniye aktarın. Arıları rahat bırakın, sakinleşsinler. Bu aşamada genç bakıcı arıların (arı sütü salgısı yapan) hypopharyngeal bezleri şişmeye başlar ve ana arı larvalarına konsantre olmaya hazır vaziyete geçerler. Ana üretimi yapacak koloniler uçuş ağzında yığılma yapacak kadar kalabalık olmalıdır.

Birinci Gün: Transfer
Kovanın sakinleşmesi ve yerli yerine oturması için 12 ila 24 saat bekleyin. Larva transferlerini yapın. Kovanı olabildiğince az rahatsız ederek, sallamadan, duman kullanmadan açın ve transfer çerçevesini ortadaki boş kısma girin. Transfer çerçevesinin salkımlar oluşturmuş arı yığını içinde kayar gibi yavaşça aşağıya inmesini ve yerini bulmasını sağlayın.

İkinci gün
Memeler kabul edildikten bir gün sonra ara bölmenin sürgüsünü açın ve analı hale getirilmiş bir besleyici koloni elde edin. Arka yüzdeki alt uçuş deliğini kapatın. Bu arada alt katta ananın yumurtladığı arılar çıkarken üst kattaki gelişmekte olan ana memeleri de yavaş yavaş kapatılır. Genç bakıcı arılar yukarıda kalıp ana bakımına katılacaklardır.

Dördüncü ve beşinci günler
Transferden 4.5 gün sonra kapatılan ana memeleri gelişmelerini tamamlamaları için başka bir bakım kolonisine transfer edilebilir. Basitçe bu memeleri bir ana ızgarası ile  ayrılmış bir kovanın üst katında yanlarında yavrulu çerçeveler olacak şekilde yerleştirin. Bu işlemleri yaparken aynı zamanda arının kendi meme dikip dikmediğini kontrol edin. Bir sonraki transfer için yavrulu çerçevelerin rotasyonunu yapın. Bu şekilde 4-5 günde bir yeni bir parti larva transferi yapılabilir.On veya on birinci gün
Transferden 10 ya da 11 gün sonra analar memeden çıkmadan olgunlaşmış memeleri alın. Memeleri sarsmadan ve sallamadan almaya özen gösterin, yoksa analar zarar görebilir. Memeleri transfer çerçevesinden ayırırken (çerçevenin özelliğine göre kesme, çıkarma, sökme) ve verecek olduğunuz koloni ile buluşturana kadar sıcak tutun. Sıcaklıktaki bir iki derecelik oynamalar bile erken veya geç çıkmaya sebebiyet verebilir. Çıkmaya hazır memeleri ışığa tuttuğunuzda içerideki hareketli anayı görebilirsiniz. Aynı şekilde kulağınıza tuttuğunuzda ananın memeyi kemirdiğini duyabilirsiniz.

Geçişli ana üretimi
Farklı üretim ihtiyaçlarını karşılamak, mevsimsel durumlar ve arıcının durumuna uymak amacıyla Cloake Board metodu değişik şekillerde uygulanabilir. Ben “Geçişli ana üretimi” isimlendirmesini,  kısa süreli anasız durum ile uzun süreli kendini destekleyebilen analı durum arasında kolay geçiş imkanı veren basit sistem için kullanıyorum.  Basit bir bölme oluşturulur, sonra da bu kutu analı besleyiciye çevrilir.  Geçişli ana üretimi koloni sayısında azalmaya sebebiyet vermeden ana üretmek için kıymetli bir metoddur. Kurulu ve düzeni verilmiş koloniler genç besleyici arı, kapanmış ve çıkmaya hazır yavru, taze toplanmış polen ve nektar sağlamak için kullanılır.

Bahar gelişme evresinde, muhtelif kolonilerden alınan materyalin yıkıcı etkisi en az olduğu gibi, kullanılan kolonilerin kondüsyonu da kuvvetli ve sağlıklıdır. Bu durum aynı zamanda oğul kontrolüne de yardımcı olur.

İlk etapta anasız başlayıcılar tek katlı olarak hazırlanır.  Muhtelif kolonilerden 3 ila 4 kilo kadar (evet kilogram) genç besleyici arı silkelenir. Hazırlanan başlatıcıda bir şurupluk, bir kac tane açık gözlü nektar çerçevesi , bir ham çerçeve, kapalı ve çıkmak üzere olan yavrulu çerçeve ve polen keki bulunur. Bu koloniyi uçuş etkinliğinin ve kovana geri dönüşlerin önüne geçmek için gün batımında yapın. Arıları sakinleşmeye bırakın ve ertesi gün ana larvası transferini yapın. Anasız kovanlar yavrulu veya yavrusuz olarak hazırlanabilir.   2 veya 4 çerçeveye kadar eklenecek kapalı çıkmaya hazır yavru çerçevesi bir sonraki transferi verebilmek için ikinci bir genç bakıcı arı dalgası sağlar. Genç bakıcı arıların devamı sağlanırsa birden çok kez ana üretimi yapılabilir. Genç arılar yaşlanır ve ana beslemede geriye düşerlerse bu koloniye yumurtlayan bir ana verilir. Bu kovanın üzerine kapalı bir şekilde ayırıcı sürgülü levhayı verip üstüne boş bir kat verin.

Destek kolonilerinden malzeme alarak ikinci bir anasız besleyici hazırlayın. Önceki kovanı analandırıp ayırıcı levhasını da koyarak zaten analı bir besleyici koloni hazırlamış olduk. Besleyicilerden efektif bir şekilde faydalanmak için 4-5 günde bir ana transferi yapılabilir. Kapatılmış memelerin beslemeye ihtiyacı kalmadığı için kuluçka olarak kullanılacak bir kolonide olgunlaştırılabilirler.

Cloake Board’un ana saklama amaçlı kullanımı
Saklama kolonisi, olgunlaşmakta olan ana memelerini veya tüplenmiş çıkmış anaları saklamaya yarayan kuluçka kolonileri kapsar. Saklama kolonisinin kullanımı besleyicilerin etkin kullanımını ve aynı zamanda anasız kovanların analandırılmasında zamanlama esnekliği sağlar. Aynı zamanda da, suni tohumlama işlemleri için erkek ve anaların saklanmasına yardımcı olur.

Başarılı ana saklama kolonileri genellikle anasız ama yavrulu olurlar. Genç bakıcı arı ve yavrulu çerçeve akışı destek kolonilerinden sağlanır. Yavrusuz kolonilerde saklanan analarda ölüm ve sakatlık riski daha fazladır. Yavrunun, özellikle de besleme ihtiyacı olan açık yavrunun varlığı genç bakıcı arıları kafeslenmiş (tüplenmiş) anaları da beslemeye teşvik eder. Aynı zamanda açık yavrunun varlığı, anasız kovanlarda yalancıya kaçmanın önüne geçer.

Ana üretiminde kullanılan üretim şemasının bir benzeri de ana saklama kovanlarına uygulanmalıdır. Yukarıda anlatıldığı şekliyle Cloake board burada da esnek ve kendi kendine yetebilen bir ana arı saklama sistemi oluşturmak için kullanılabilir. Cloake board’un kullanımı kolonilerin kolaylıkla saklama kolonisine veya üretim kolonisine çevrilmesine olanak sağlar.

Ana memelerinin kuluçkalanması
Besleyici kolonileri etkin ve verimli bir şekilde kullanmak için kapatılmış ana memeleri olgunlaşma süreçlerini geöirmeleri amacıyla bir kuluçka kolonisine taşınır. Başlatıcı koloni ise her 4 günde bir yeni transfer edilmiş ana larvalarını destekleyebilir. Gelişen ana memeleri kapandıkça memeler taşınır ve bir diğer seri transfer başlatılır. Olgunlaşma için sadece sıcaklığa ihtiyacı olan memeler verilecekleri yeni bölmelerle tanışana kadar kuluçka kolonide tutulurlar. Kapanmış memelerin kovandan uzaklaştırılması başlatıcı kolonide transferlerin çok daha rahat kabul edilmesini sağlar. Kovanda halihazırda devam eden bir transfer var iken verilecek yeni transferin kabul edilme oranı düşer. Yeni transferlerin besleme ihtiyaçları genç bakıcı arıların arı sütü üretimi güdülerini diri tutar.

Yeterince güçlü turulmuş bir kuluçkacı kolonide yüzlerce kapalı tüplenmiş ana arı saklaması yapılabilir. Koloni gücü, hava durumu ve mevsimsel durumlar kuluçkalanabilecek ana sayısı konusunda belirleyici olacaktır. Sezon başında gelişmekte olan memeler soğuk gecelere karşı korumaya alınmalıdır. Gerekli sıcaklığı sağlayabilmek için rüzgara karşı önlem alınmalı ve üst uçuş deliği daraltılmalıdır ( Bizde zaten üst uçuş deliği kullanılmadığı için bu kısım çok anlam ifade etmez ancak çuvallı ve kapakta havalandırma deliği olan sistemleri zaten modern arıcılık olarak kabul etmiyoruz) . Eğer çok gerekliyse kovan altında bir ısıtıcı kullanılabilir.

Kapanmış ve gelişim sürecine girmiş olan ana memeleri kolaylıkla ana ızgarası kullanılarak analı bir kovanda saklamaya alınabilir. Bu dönemde arıların serbest hareket etmesi isteneceğinden ayrıcı levhanın kapatılmış olması çok önemli değildir. Cloake board kullanımı bir ara uçuş deliği sağladığı için, erkek arıların üst kata girişini engellememiş olur. Bu üst uçuş deliği aynı zamanda yoğun bir çiftleşme alanında bakire bir ananın üst kata girme riskini de beraberinde getirir.

Genç bakıcı arıların ilgisini ve sıcaklığını yakalamak için yavru sahası ana memelerine yakın bir noktaya yerleştirilmelidir. Genç bakıcı arıları cezbetmek için yavrulu çerçeveleri üst kata çekin ve anaya yavru sahası açmak için alt kata kabarmış çerçeve girin, ama bir yandan da meme dikip dikmediklerini düzenli olarak kontrol edin. Anaların çıkmasına yakın transfer çerçevelerini kovandan uzaklaştırdığınızdan emin olun, zira erken çıkan bir ana ciddi sayıda  ana memesine zarar verebilir.
Gelişmekte olan ana memeleri sarsıntı, kötü şekilde taşıma ve ekstrem sıcaklık değişikliklerine karşı çok duyarlıdırlar. Özelikle gelişmelerinin ilk aşamalarında çok daha duyarlı olurlar. Transfer çerçevesini silkelemekten ziyade fırça ile temizlemeye özen gösterin. Taşıma aşamasında sıcaklığı sabit tutacak önlemler alın.

Genç bakıcı arılar kapanmış gelişmekte olan ana memelerine karşı çok ilgilidirler ve sürekli olarak mum örmeye çalışırlar. Hastalıklı, zedeli veya yaşamsal sürdürülebilirliği düşük olan memeleri bozacaklardır. Anaların çıkmasına yakın arılar memenin mum kısmını kemirerek ananın çıkmasına yardımcı olurlar. Bu anaların çıkmakta olduğunun önemli bir işaretidir. İşte bu sebeple elektrikli bir kuluçka makinası kullanmaktansa bir kuluçka kolonisi kullanmak daha tercih edilmelidir.

Bakire ve ciftleşmiş anaların saklanması
Belirli durumlarda ana arıların saklanması çok kıymetli olabilir. Kötü hava koşullarında gelen ana arılar veya uzaktaki kolonilere verilecek ana arıların bekletilmesi için kullanılabilir. Veya yeni ana arısı ulaşana veya kabul edilene kadar kovanın eski ana arısını bekletmek için.

Tüplenmiş ana arılar her şart altında anasız kolonide bekletilmelidir. Ana ızgarasının altında olsa bile, yavrulayan bir ana arı varsa, kovanın mevcut arıları tüplenmiş ana arıya karşı agresif davranırlar. Bu da, genellikle tüplenmiş ana arının sakatlanması veya ölümü ile sonuçlanır.

Cloake board kullanarak kendi kedine yetebilir bir anasız ana arı bekletme kolonisi için ayırıcı levhanın sürgüsü kapalı tutulur. Üst katta anasız durum oluşturulur. Sürgü kapatılarak alt katta yavrulayan bir ana arı koloninin devamlılığını garanti eder. Alt kattan yukarı çekilen yumurta ve yavrulu çerçeveler, destek koloniler olmadan da sistemin sürekliliğini sağlar. Yüksek miktarda genç bakıcı arı sayısını sağlamak tüplenmiş anaların yeterli miktarda beslenmesini ve gerekli bakımını garanti eder. Yaşlı arıların arı sütü bezleri ufalmıştır ve tüplenmiş analara karşı agresif bir tutum sergilerler.

Genç bakıcı arıların olduğu koloniler polen ve şurup ile yeterli derecede beslenmelidir. Sırlanmış ballar uzaklaştırılır ve yerine açık nektarlı çerçeveler ve ham petek verilir. Ham petek mum örülmesini tetiklerken  memelerin mumla kaplanmasını engeller ve aynı zamanda nektar stoklanacak alan oluşturur. Ana tüplerine kek verilebilir.

Ana saklamada başarını anahtarı yüksek miktarda genç bakıcı arı bulundurmaktır. Cloake board kullanılarak, ihtiyaca göre üst katta yaşlı arı sayısını artırmak veya azaltmak mümkün olmaktadır. Bu tekniği kullanırken üst katta gerekli miktarda genç bakıcı arı sayısının sağlandığından emin olun.

Benzer yaş ve ırktaki anaları birlikte saklayın
Arılar yaş, doğurganlık durumu ve birbirleri arasındaki akrabalık bağını ayırt edip tanıyabilirler. Genç bakıcı arılar kendilerine daha yakın akraba olan anaları beslemeyi tercih edeceklerdir. Çiftleşmiş analarda ana arı feremonu daha kuvvetli olacağı için bakire ana arıdan ziyade çiftleşmiş anayı tercih ederler.

Bu sebeplerle, farklı yaş veya cinsel olgunluk seviyelerindeki anaları aynı koloni içerisinde saklamayın. Bakireler için ayrı, yeni çiftleşmiş olanlar için ayrı ve daha yaşlı analar için ayrı koloniler oluşturun. Bu anaları karıştırarak saklamak genellikle bir grup ana için ölümcül sonuçlar verecektir.

Birbiriyle akraba olmayan veya farklı ırk arka planına sahip analar bir arada tutulmamalıdır. Saklanan anaların bulunduğu kolonideki arılar da analarla aynı genetik özelliklere sahip olmalıdır. Örnek olarak, karniyol anaları İtalyan kolonisinde saklamaya çalışmayın. Çünkü beslemede tercih faktörü devreye girer ve bakım kalitesini düşürür. Kolonideki arıların agresif tavırları tüplenmiş analarda yaralanma ve ölüm riskini de beraberinde getirir.

Saklama süresini en aza indirin
Ana saklama işlemi her ne kadar süreç yönetiminde kolaylık avantajı sağlasa da, mümkün olduğu kadar kısa süreli yapılmalıdır. Anaların hapsedilmesi doğal sürece ters bir durumdur ve arılar genellikle tüplenmiş kafese alınmış analara karşı agresiftir.

Genellikle ayak bacak ve kanat sakatlıkları gözlenir. Bu tip sakatlıklar ana kabulünü zorlaştırır ve erken supersedure durumuna sebebiyet verir. Arıların tutunmalarını sağlayan arolium bölgesindeki zedelenmelerden dolayı ana petek üzerinde tutunmakta zorlanır ve çerçeveden düşer. Ana memesi hazırlığını engelleyen “ana arı ayak izi feremonu”nun eksikliği zaman içinde supsersedure durumuna sebebiyet verir.

Piyasada çok miktarda değişik şekilde ana tüpü veya kafesi mevcuttur ve farklı tasarımlar farklı seviyelerde koruma sağlar. Kafes örgüsü sıkı olan ve aynı zamanda kafessiz , ananın kendini saklayabileceği bir bölümü de olan tüpler kullanın. Tüplere bir miktar kek vermekte de fayda görüyorum.

Kafeste veya tüpte saklanan analarda yetersiz beslenmeye bağlı kilo kaybı görülmesi normaldir. Her ne kadar tavsiye edilmese de analar bu şekilde aylarca saklanabilir. Uzun süreli saklama sonunda analarda genellikle performans kaybı ve doğurganlıkta azalma gözlemlenir.

Alışılageldiği üzere, suni tohumlama programlarında, saklamaya alınan analarda saklamaya bağlı zararlı etkiler gözlemlenir. Suni tohumlama hakkındaki genel negatif algının altında bu uzun süreli saklama yatar. Tohumla sonrası saklamaya alınan analarda az sperm biriktirme problemi yaşanabilir ve aynı zamanda sakatlanmalara açıklardır.

Saklama rutin olarak uygulanmamalı, bir acil durum çözümü olarak bir kenarda durmalıdır. İyi sonuçlar alabilmek için saklama kolonileri de başlatıcı koloniler gibi genç bakıcı arı yönünden  ve besin yönünden zengin olmalıdır. Saklama kolonisinin kalitesi ve saklama süresi bakım işlemlerinin kalitesi yönünden belirleyici olacaktır.

Susan Cobey, Ohio State University
“Ana arı üretiminde Cloake Board metodu” ve “Saklama amaçlı olarak Cloake Board metodunun kullanımı” makaleleri iki ayrı makale olarak 2005 yılında American Bee Journal dergisinde yayınlanmıştır.

Kaynakça:

Cobey, S. 1979. A New Zealander’s Unique System Of Queen Rearing. American Bee Journal 119:421
o Cloake, H. 1977. Queen Cell Raising, My way. Proc. Apimondia 1977. Adelaide, Australia
o Cloake, H. 1990. Queen Cell Raising, My way. The Australasian Beekeeper 91(7):299-300, 302
o Lindauer, M. 1952. Ein Beitrag zur Frage der Arbeitsteilung im bienenstaat. Z. vergl. Physio. 34:299-345
o Ruttner, F. 1983. Queen Rearing, Biological basis & Technical Instruction. Bucharest, Apimondia Publishing House
o White, Bruce and Bill Winner. 1990. The Cloake board method of starting and finishing cells. The Australasian Beekeeper. 92(6):242-243
o Woyke, J. 1971. Correlations between the age at which honey bee brood was grafted, characteristics of the resultant queens, and results of insemination. J. Apic Res.10:35-51
o Lensky, Y. and Y. J. Slabezky (1981). "The inhibitory effect of queen bees (Apis mellifera) footprint pheromone on the construction of swarming cups." Jour. Insect Physiol. 27: 313-323
o Woyke, J. (1988). "Problems with queen banks. " American Bee Journal 128: 276-278Metnin ingilizce orjinaline buradan ulaşılabilir.

Zulfu:
Ziya abi çok güzel işler çıkarıyorsun.

Ellerine sağlık..

Arı Ustası (Serkan Diril):
Ziya Ağabey,
Okumak için yeni fırsatım oldu.
Ellerine emeğine sağlık.
Çok merak ettiğim bir yazıydı.

ÖZCAN KÜÇÜK:
İlk bölümdede sordum cevap alamamıştım, bari burdada sorayım;

Yavruluk üzerindeki ızgarayı tutan tahtada küçük bi çıkış deliği var mı?


İzzet Akçay:

--- Alıntı yapılan: ÖZCAN KÜÇÜK - 24 Oca 2017 17:11:14 ---İlk bölümdede sordum cevap alamamıştım, bari burdada sorayım;

Yavruluk üzerindeki ızgarayı tutan tahtada küçük bi çıkış deliği var mı?

--- Alıntı sonu ---

Özcan bey, eğer balliga delik açar ya da ızgara üzerine ayrı bir uçuş deliği açarsanız meme tutma oranı artıyor. Cloake board metodunun değişik versiyonları var. Uçuşun terse verildiği, araya boş ballık konulan vs vs.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git