Arıcılık > Arıcılıkta Teşvik ve Hibeler

Genç Çiftçi Arıcılık Desteği

(1/1)

nevzatkayacık:
31 mart 2017 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi tebliği 2017/10 yayınlandı.


Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projeleri:
En az 40 adet arılı kovan (en az 5 çıta arı basmalı), 5 adet boş kovan ve arıcılık malzemesi (1 adet; elektrikli bal süzme makinesi, sır alma teknesi, ısıtmalı bal dinlendirme kazanı, maske,körük, el demiri, mahmuz), 100 kg temel petek ve 400 adet çıta içerikli arıcılık projesi

Başvuru zamanı: 5 Nisan 2017 tarihinden itibaren 20 gün

Hibe Tutarı : En fazla 30 000 tl. Projenin KDV hariç tutarının % 50' si

Başvuru Şartları:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,
c) Okur-yazar olmak,
ç) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak,(Bekar olmak)
d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,
e) Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak,
f) Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,(Bekar olmak)
g) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,(Bekar olmak)
ğ) 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak,
h) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,
ı) Bu maddenin (ç), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak.

İstenecek belgeler
 Kesin başvuru aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b) Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan alınan belge,
c) Başvuru dilekçesi,
ç) Proje tanıtım formu,
d) Taahhütname,
e) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.
(2) Hibe sözleşmesi aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge,
b) Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.

Tebliğ linki aşağıdadır.
Uygulama rehberi daha sonra yayınlanacaktır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170331-14.htm


Sağlık dileklerimle.
Servet kasap:
Sartlarda kirmiziyla bekar olmak yaziyor evliler basvuramaz mi demek oluyor abi

nevzatkayacık:
Eşiniz çalışıyorsa, yazan şartlar eşinize uyuyorsa başvuru yapamazsınız.
Tebliğin içeriği  sizin ve eşinizin işsiz olmasını ya da bekar olmanızı şart koşuyor.

Servet kasap:
Esim ev hanimi benim sigortam var fakat isten çıkış ımı verdirecegim hemen isten cıkıs verdirip basvuru yapabilirmiyim

nevzatkayacık:

--- Alıntı yapılan: Servet kasap - 15 Nis 2017 09:42:48 ---Esim ev hanimi benim sigortam var fakat isten çıkış ımı verdirecegim hemen isten cıkıs verdirip basvuru yapabilirmiyim

--- Alıntı sonu ---

Diger sartlar uygunsa basvuru yapabilirsiniz.

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git