Arıcılık => Arıcılıkta Teşvik ve Hibeler => Konuyu başlatan: nevzatkayacık - 12 Ara 2016 11:31:36

Başlık: TKDK-İPARD Arıcılık hibe teşvikleri
Gönderen: nevzatkayacık - 12 Ara 2016 11:31:36
Değerli arıcı arkadaşlar,

42 ilde AB destekli arıcılık teşvikleri mevcuttur.

Bu iller aşağıya çıkarılmıştır.

1. Afyonkarahisar
2. Ağrı
3. Amasya
4. Aksaray
5. Ankara
6. Ardahan
7. Aydın
8. Balıkesir
9. Burdur
10. Bursa
11. Çanakkale
12. Çankırı
13. Çorum
14. Denizli
15. Diyarbakır
16. Elazığ
17. Erzincan
18. Erzurum
19. Giresun
20. Hatay
21. Isparta
22. Kahramanmaraş
23. Karaman
24. Kars
25. Kastamonu
26. Konya
27. Kütahya
28. Malatya
29. Manisa
30. Mardin
31. Mersin
32. Muş
33. Nevşehir
34. Ordu
35. Samsun
36. Şanlıurfa
37. Sivas
38. Tokat
39. Trabzon
40. Uşak
41. Van
42. Yozgat

Arıcılarımız bu illerde KDV hariç % 50 hibe ile desteklenmektedir.
ŞU ANDA YÜRÜRLÜKTE OLAN BİR HİBE ÇAĞRISI MEVCUT DEĞİLDİR.
Ancak çağrı yayınlandıktan sonra 45 gün başvuru süresi verilmektedir.Bu süre de ise başvurularınızın yetişmesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle başvuru yapmak isteyenler için şimdiden yapılması gerekenlere ilişkin yol haritasını sizlere adım adım duyuracağım.
Konu ile ilgili olarak her türlü sorularınızı bekliyorum. Sorduğunuz sorular konu ile ilgili olarak bu forumdaki herkesin başvuru yapmasına ışık tutacaktır.
saygılarımla.


Başlık: Ynt: TKDK-İPARD ARICILIK HİBE TEŞVİKLERİ
Gönderen: nevzatkayacık - 12 Ara 2016 11:56:13

İPARD hibe başvurularında başvuru çokluğu nedeniyle sıralamada aşağıdaki kriterlere göre puanlama yapılmaktadır.

İPARD SIRALAMA KRİTERLERİ

10 PUAN Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 40 yaşının altındaysa.
10 PUAN Başvuru sahibi, dağ veya orman köylerinde faaliyette bulunan bir çiftçiyse
10 PUAN Yatırım bir kadın girişimci tarafından gerçekleştirilmekteyse veya proje sahibi bir kadınsa
10 PUAN Başvuru sahibinin, ekonomik faaliyet alanında bir mesleki sertifikası, diploması veya 3 yıl deneyimi bulunuyorsa
10 PUAN Yatırım, kabul edilmiş bir Yerel Kalkınma Stratejisine dayanıyor ve bu strateji üzerine inşa edilmişse
10 PUAN Başvuru sahibi bir üretici örgütü, birliği veya kooperatifiyse
10 PUAN Proje, bitki yetiştiriciliği, arıcılık/bal üretimi, mikro ve küçük ölçekli işletmeler,kırsal turizm ve rekreasyonel faaliyetler, su ürünleri yetiştiriciliği ve makine parkları alanlarında enerji talebini karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji tesisi
kurulumu içeriyorsa
10 PUAN Başvuru sahibi, mevcut bir tarımsal işletme/firma ise ve Organik Tarım / İyi Tarım Uygulamaları sertifikasına sahipse
10 PUAN Proje, üretim, işleme ve pazarlama bileşenlerinin tümünü içeriyorsa

DAĞLIK VE ORMANLIK ALANLAR LİSTESİ

http://www.tarim.gov.tr/TRGM/Link/19/Daglik-Alan-Listeleri
http://www.tarimziraat.com/cevre_orman/orman_koyleri/

Başlık: Ynt: TKDK-İPARD ARICILIK HİBE TEŞVİKLERİ
Gönderen: İzzet Akçay - 12 Ara 2016 15:31:56
İyi düşünmüşsün abi. Ellerine sağlık.
Başlık: Ynt: TKDK-İPARD ARICILIK HİBE TEŞVİKLERİ
Gönderen: nevzatkayacık - 12 Ara 2016 21:33:23
HİBE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Hibe çağrısı kapsamında resmi belgeler aşağıdadır. Hibe çağrısı yayınlandığında bu listeye ekleme ve çıkarmalar yapılabilir...

http://www.tkdk.gov.tr/Content/File/BasvuruFiles/BasvuruPaketi/BasvuruFormuEkleri/3022/BasvuruFormuVeDoldurmaKilavuzu/BasvuruFormu.pdf


*Başvuru paketi içerisinde yer alacak resmi belgenin, orijinal olması ya da belgenin kopyasının TKDK’nın İl Koordinatörlüğü, resmi belgenin alındığı kurum veya noter tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.
*Başvuru sahipleri tarafından TKDK İl koordinatörlüğüne onaylatılacak belge ve sertifikalarda onay işlemi, başvuru çağrı dönemi içerisinde olmalıdır.
*Sunulan resmi belgelerden, IPARD sıralama kriterleri için kullanılacak olan belgeler hariç, üzerinde geçerlilik tarihleri yazanlar için, bu geçerlilik süreleri en az Sözleşme İmzalanma tarihini kapsamalıdır.
*TKDK tarafından başvuruların ilk kabul edilmeye başladığı tarih ile olası sözleşme imzalama tarihi arasındaki süre takriben 7 aydır. Başvuru sahibi üzerinde geçerlilik süresi belirtilmiş sertifikalarda ve belgelerde bu süreyi göz önünde bulundurmalıdır.
*Başvuru sahibinin başvuru paketinde sunacağı resmi belgelerde, tarih, imza ve belgenin özelliğine göre mühür veya kaşe mutlaka olmalıdır.

1. Gerçek kişiler için noter onaylı “İmza Beyannamesi”
2. Tüzel kişilikler için noter Onaylı “İmza Sirküleri” (İmza sirkülerinin geçerlilik tarihi Kurum ile olası sözleşme imzalama tarihini kapsamalıdır)
3. Limited, kollektif ve komandit şirketler hariç olmak üzere Güncel yönetim kurulu üyelerinin bu pozisyon için atama kararını içeren yönetim kurulu karar defterinin noter onaylı ilgili kısmı (Bu belge Kurum Başvuru çağrı ilanından sonra alınmış olmalıdır.)
4. Kadastro Müdürlüğünden ya da Lisanslı Harita Bürolarından ya da Özel Harita Bürolarından alınan, başvuru sahibinin yatırım uygulama alanına ait koordinat bilgileri (ITRF/ED50 koordinat sistemine göre) (Bu belge Kurum başvuru çağrı
ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)
5. Yatırımın uygulanacağı taşınmazlara ait Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tapu Sicil Dairesinden alınmış Takyidatlı Tapu Kayıt Belgesi (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.) (Arazi kullanım izni sözleşmesi veya arsa tahsis sözleşmesi sunulduğu durumlarda bu belge aranmayacaktır.)
6. Başvuru sahibi yatırımın gerçekleştirileceği taşınmazın sahibi değilse;
▪ Başvuru sahibinin yatırımın uygulanacağı taşınmaz üzerinde üst hakkına sahip olduğunu gösteren, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tapu Sicil Müdürlüklerinden alınmış bir “resmi senet” VEYA
▪ Sanayi Bölgelerinden alınmış “arsa tahsis sözleşmesi” VEYA
▪ Maliye Bakanlığından alınmış “kullanım izni sözleşmesi” VEYA
▪ Başvuru sahibinin taşınmaz üzerinde intifa hakkına sahip olduğunu gösteren tapu sicil müdürlüklerinden alınmış bir “resmi senet” (Bu belge sadece yatırımın inşaat işlerini içermemesi veya yapı ruhsatı gerektirmeyen inşaat işlerini içermesi (mevcut binalarda yapılacak esaslı olmayan tadilat işleri için)durumlarında kabul edilebilir) VEYA
▪ Noter onaylı kira sözleşmesi (Bu belge sadece yatırımın inşaat işlerini içermemesi veya yapı ruhsatı gerektirmeyen inşaat işlerini içermesi (mevcut binalarda yapılacak esaslı olmayan tadilat işleri için) durumlarında kabul edilebilir.)
ÖNEMLİ...1-Noter onaylı kira sözleşmesi getirilmesi durumunda kiralamanın tapuya şerh edilmesi gerekmektedir.
2-Yukarıda belirtilen resmi belgelerin geçerlilik tarihi, yatırımın tamamlanmasından sonra en az 5 yıllık bir dönemi kapsamalıdır.
7. Bankadan/tarım kredi kooperatifinden kredi alınması durumunda, TKDK ile protokol imzalamış bir bankadan/tarım kredi kooperatifinden alınmış kredi niyet mektubu (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)
8. İlgili bankadan alınmış olan “Banka Hesap Cüzdanı”nın kopyası Başvuru sahibi gerçek kişi ise, banka hesap adı gerçek kişiye, başvuru sahibi tüzel kişi ise banka hesap adı tüzel kişiliğe ait olmalıdır. (Belge üzerinde IBAN olmalıdır.)
9. Şirketin merkezinin (sadece tüzel kişiliklerde) bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınan Müflis Olmadığına ve Konkordato İlan Etmediğine İlişkin Belge (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)
10. Eğer başvuru sahibi tüzel kişi ve şirket ise, Sanayi ve/veya Ticaret Odalarından alınan Tüzel Kişiliğin Ortaklık Yapısını ve Hisse Oranlarını Gösteren Belge (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)
11. Mevcut işletme için, Belediyelerden ya da İl Özel İdarelerinden ya da Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliklerinden alınan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı. Bu belge  aşağıdaki yatırımların olması durumunda zorunludur;  bal işleme ve paketleme tesisi
12. Başvuru sahibi tüzel kişi ve şirket/gerçek kişi ise, son iki yıla ait KOBİ Bilgi Beyannamesi (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)
13. Kapasite Artırımına Gidecek ya da Yeni Kurulacak İşletmeler için Ön Kapasite Değerlendirme Raporu,
14. 29.04.2009 tarihli ve 27214 sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, “Çevre İzin Belgesi” veya “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” almasına gerek olmadığı durumlarda, başvuru sahipleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı /Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınmış Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi Alınmasına Gerek Olmadığına Dair resmi yazı sunmakla yükümlüdürler. (Bu belge Başvuru çağrı ilanından sonra alınmış olmalıdır.) Bu belge aşağıdaki yatırımların olması durumunda zorunludur; bal işleme,
15. Mevcut İşletmeler için Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına’ndan alınan Kapasite/ekspertiz Raporu (Bu belgenin geçerlilik süresi sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır.)
16. Eğer proje kendi tüketimi kadar yenilenebilir enerji kurulumu içeriyorsa,
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından verilen Teknik Değerlendirme Formu sunulmalıdır. (Yalnızca arıcılık projelerinde bu belgenin sunulması zorunlu değildir.)
17. Eğer proje kendi tüketimi kadar yenilenebilir enerji kurulumu içeriyorsa,bölgesel Elektrik Dağıtım şirketlerinden alınan Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması veya Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu sunulmalıdır. (Yalnızca arıcılık projelerinde bu belgelerin sunulması zorunlu değildir.)
Şebekeden bağımsız (off-grid) yatırım söz konusu olduğunda, TKDK tarafından kapasite kontrolü ve teknik proje analizi yapılacaktır. Off grid sistemlerde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu veya Bağlantı Anlaşması istenmeyecektir.
18.Arıcılık kayıt sistemi belgesi
19.İPARD sıralama kriterleri için destekleyici belgeler.
20.Mevcut arıcılık işletmeleri için MÜSTAHSİL MAKBUZU 2016 YILINA AİT


Saygılarımla.


Başlık: Ynt: TKDK-İPARD ARICILIK HİBE TEŞVİKLERİ
Gönderen: nevzatkayacık - 12 Ara 2016 21:48:55
Arkadaşlar,
Belge listesi sizlerin gözünü korkutmasın. Şimdiden hazırlık yapın. Takip ettiğinizde sadece 3 iş gününüzü alır.

ALIMI YAPILABİLECEK İNŞAAT VE MAKİNE EKİPMANLAR LİSTESİ

http://www.tkdk.gov.tr/Content/File/BasvuruFiles/BasvuruPaketiHazirlamaDokumanlari/UygunHarcamalarListesi/3022/30221UygunHarcama.pdf

http://www.tkdk.gov.tr/Content/File/BasvuruFiles/BasvuruPaketiHazirlamaDokumanlari/UygunHarcamalarListesi/3022/30222UygunHarcama.pdf

ÖNEMLİ: BU LİSTELERDEKİ MAKİNE VE EKİPMAN HARİCİNDE MAKİNE VE EKİPMAN KABUL EDİLMEMEKTE VE HİBE KAPSAMINDA DEĞİLDİR.

*Bu makine ve ekipman alımları için bir kerede alımı yapılacak ürünler toplamı 10 000 EURO altı ise tek yüklenici eğer üstünde ise 3 adet yükleniciden teklif alınmalıdır.
*Her ürün satandan makine ve ekipman satın alamazsınız. Satıcının T.odası , Esnaf odası faaliyet belgelerinde arıcılık ekipmanları imalat ve satışı, kovan imalat ve satışı vb. yazmalıdır.(KOVANCILARINIZI İKAZ EDİNİZ)
*Alımı yapılacak olan ürünler AB ülkeleri ya da Türk Malı olmalıdır. Çin, Japon vb. olmaz.
*Başvuru dosyası kapsamında alımı yapılacak makine ve ekipmanın adedi, fiyatı, toplam alış bedeli, kimden alım yapılacağı yapılan ihale belgeleri bulunmalıdır. Kurumla yapılan sözleşmeden sonra yüklenici firmayı değiştirmek çok zor ya da mümkün değildir.
*KDV hariç tüm ödemeler sizin tarafınızdan yapıldıktan sonra alınan ÖTP Ödeme Talep Paketi düzenlenir.Makine ve ekipmanların şartnamelere uygun olarak alındığı ve ödemelerin banka kanalıyla yapıldığı kurum tarafından tespit edildikten sonra yaklaşık 30 gün içinde kurum size ödeme yapmaktadır.

Hadi kolay gelsin...

Her şey daha yaşanası bir Türkiye için ....
Başlık: Ynt: TKDK-İPARD ARICILIK HİBE TEŞVİKLERİ
Gönderen: İzzet Akçay - 15 Ara 2016 17:44:58
Abi sen bu işin içindesin. Bence liste vermek yerine insanları şaşırtacak kısımlarını yaz.

Mesela kovanını kendin mi yapmak istiyorsun? Makinaya destek veriyor. Makinayı koyacak yerin mi yok? Yer yapmak için destek veriyor.

Ben bunları duyunca çok şaşırmıştım. Ondan sonra kimsenin devlet arıcıya destek vermiyor demesine musaade etmiyorum. :)
Başlık: Ynt: TKDK-İPARD ARICILIK HİBE TEŞVİKLERİ
Gönderen: Umut Özer - 15 Ara 2016 18:14:54
Çok güzel bilgiler elinize sağlık :)

Edirne/ Uzunköprüde ikamet ediyorum . Bulunduğum ilde İPARD desteklemesi yok en yakın olarak ÇANAKKALE de mevcut .

Çanakkaleden başvuru yapabilirmiyim ?  Duyduğuma göre 5 yıllık bir yer kiralanması yeterli oluyormuş .

İkinci bir konu gezinci arıcılık yaptığımda arılarımı her sene çanakkaleye götürmek zorundamıyım ? (sanırım yılda en az 2 kez denetleme geçiriyoruz) .

Eğer başvurabilirsem ikametimin çanakkaledemi bulunması gerekiyor ? .

tüm bunları halledebilirsek başvurmayı düşünüyorum .Çünkü uzunköprü çanakkale 2 saat civarı gidiş gelişi sorun etmeyeceğim evrak işleriyle ilgili .

Şimdiden teşekkür ederim :)

Saygılarımla
Başlık: Ynt: TKDK-İPARD ARICILIK HİBE TEŞVİKLERİ
Gönderen: nevzatkayacık - 15 Ara 2016 21:03:43
Destek başvurusunda bulunacak arkadaşlarımıza anahtar;

1-Destekleme kapsamı 30-500 adet  kovandır. Yani en az 50 en fazla 500 kovan kapasiteli arıcılık yapmak için başvuru yapılabilinir.
2-Arıcılık kayıt sistemine kayıtlı mevcutta 50 ve üzeri arılı kovanı olduğunu belgeleyenler kendi kovanlarını yapmak için makine ekipman alımı ve ihtiyaç varsa inşaatı, ballarını doldurmak için dolum yeri inşaatı ve makine ekipman alımı, arıcılık ürünleri satış yeri kurulması  için destek başvurusu yapılabilir.
Bir arkadaşımız hiç arıcılık yapmıyordur. Yeni arılık kurabilir, kovan tesisi kurabilir,dolum tesisi kurabilir. Ya da sadece dolum tesisi veya sadece kovan yapma tesisi kurabilir. İlle de arıcılık yapma zorunluluğu yok.
Burada dikkat edilmesi gereken proje üst limiti KDV hariç 500 000 EURO'dur. Fazlası ile ilgili olarak destekleme söz konusu değildir.
3-Başvuru yapmak için illede 42 ilde ikamet şart değil ancak GEREKLİ. (SIRALAMA KRİTERLERİNE BAKIN)
4-Mutlaka kendinize ait ya da kiralık bir yer olmalı. Ancak kiralama 5 yıl değil  en az 7 yıl hatta 10 yıl  olmalı.
Muhtar tasdikli kiralama, noter tasdikli kiralama falan geçerli değil.Bu kiralamanın tapuya işlenmesiyle kiralama geçerli hale geliyor.Tapu işleminde  mutlaka ÜST KULLANIM HAKKI tesis edilmesi gerekli.Bu durumda kiralayan kendi istemi dışında; yerin satışı, icra ve haciz, kiralayanın ölümü vb. durumlarda ilgili yerden tahliye edilemez. Yatırımın en az 5 yıl sürdürülebilirliği için bu İPARD genel kuralıdır.
5-Mutlak surette yatırım yeri olarak 42 ilden birisinde bir gayrimenkul olmalı.
Oraya yatırımı tanıtıcı bir tabela konuluyor. Bakın  bu yatırım AB desteğiyle yapılmıştır , x tl katkı yapılmıştır, yatırımcı Ayşe abladır. vb.
Ancak gezginci arıcılar için aynı yerde bulunmak zorunlu değil hatta hiç oraya gitmeseniz de olur. Sadece alınan makine ekipman vb. o adreste tespit edilmeli.Sonrasındaki denetimlerde 5 yıl boyunca neredeyseniz oraya yakın ildeki kurum elemanları sizi denetler ve raporu merkeze iletirler.
6-Üst sınırlarda bir yatırım yapacaksanız 250 000 euro iyi para. Bu para için kaç kovanla kaç yıl arıcılık yapmanız gerekli?
7-Başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

Belgelere ve sürece takılmayın.
Sadece neyi neden alacağınızı, neyi neden yapmak istediğinizi önce kendinize izah edin.
Sonra beni ikna edin.Kurumu inandırmak benim işim.
Sağdan soldan duyduklarınıza inanmayın.Yürürlükte olan mevzuata göre sorularınızı sorun.
Forumdaki herkes bilgilensin.
Maazallah biyerlerde okurlar, duyarlar  sizin hibe aradığınızı.Manken gibi kızlarla size hibe pazarlamaya gelirler , sonra vekaletname falan.Öyle ya hazır para. Top penaltı noktasında ..... Gönder 5 000 tl. .... ÖRNEKLERİ ÇOK.

Bir sonraki yazı konusu: Ben olsaydım kendi çapımda hibe almak için ne yapardım?
 

Başlık: Ynt: TKDK-İPARD ARICILIK HİBE TEŞVİKLERİ
Gönderen: nevzatkayacık - 15 Ara 2016 21:16:27
ÖZÜR

Bir yerlerden kopyala yapıştır yapılırsa oluyor böyle hatalar.
Hibe oranı % 50 değil % 65 'dir.
Başlık: Ynt: TKDK-İPARD ARICILIK HİBE TEŞVİKLERİ
Gönderen: gkhnsrkya - 17 Ara 2016 19:33:23
Çok güzel bilgiler elinize sağlık :)

Edirne/ Uzunköprüde ikamet ediyorum . Bulunduğum ilde İPARD desteklemesi yok en yakın olarak ÇANAKKALE de mevcut .

Çanakkaleden başvuru yapabilirmiyim ?  Duyduğuma göre 5 yıllık bir yer kiralanması yeterli oluyormuş .

İkinci bir konu gezinci arıcılık yaptığımda arılarımı her sene çanakkaleye götürmek zorundamıyım ? (sanırım yılda en az 2 kez denetleme geçiriyoruz) .

Eğer başvurabilirsem ikametimin çanakkaledemi bulunması gerekiyor ? .

çanakkalede ikamet etmene gerek yok geçen yıllarda 7 yıllık bir kira sözleşmesi istiyorlardı bu rakamı 5e indirdilermi bilmiyorum ama dediğim gibi ikamet etmene gerek yok. birde denetime gelecekleri zaman arılarını orada bulundur yeter.

tüm bunları halledebilirsek başvurmayı düşünüyorum .Çünkü uzunköprü çanakkale 2 saat civarı gidiş gelişi sorun etmeyeceğim evrak işleriyle ilgili .

Şimdiden teşekkür ederim :)

Saygılarımla
Başlık: Ynt: TKDK-İPARD ARICILIK HİBE TEŞVİKLERİ
Gönderen: nevzatkayacık - 23 Ara 2016 02:08:12
TKDK den hibe alabilmek için ben ne yaptım,yapıyorum,yapacağım.

Yaşımız 40 üzerinde 10 puan eksik

İkametgahımızı kendi köyümüze naklettik. Çiftçi kaydı var ancak ne dağ köyü ne orman köyü değil. 10 puan eksik

Komşu köye ikametgah nakli yaparız. 10 puan

Başvuruyu eşim yapacak. 10 puan

Ben ve eşim arıcılık kursuna gittik ve sertifika aldık. 10 puan

Başvuru konusu arıcılık 10 puan

Şu anda 30 puanımız var. İkametgah işini halledersek 40 puan.

Mevcut arıları kendi üstüme alacağım. Böylelikle MÜHTAHSİL MAKBUZU derdim olmayacak.

Kovan satın alması yapacağım kişinin Esnaf sicil kaydını düzelttirdim.

İlk çağrıda  sadece kovan ve karavan için başvuru yapacağım.

Daha sonraki başvurularda ise basit bal eritme, paketleme tesisi için başvuru planlıyorum.

Hazırlıklarınızı şimdiden yapın. Kolay gelsin.
Başlık: Ynt: TKDK-İPARD ARICILIK HİBE TEŞVİKLERİ
Gönderen: İzzet Akçay - 23 Ara 2016 03:12:57
TL olarak maliyeti nedir?
Başlık: Ynt: TKDK-İPARD ARICILIK HİBE TEŞVİKLERİ
Gönderen: nevzatkayacık - 23 Ara 2016 04:03:40
50 KOVAN X 200 = 10 000
KARAVAN            =  35 000
Başlık: Ynt: TKDK-İPARD ARICILIK HİBE TEŞVİKLERİ
Gönderen: nevzatkayacık - 06 Oca 2017 17:17:52
TL olarak maliyeti nedir?

Hocam anlayamadım.
Başlık: Ynt: TKDK-İPARD ARICILIK HİBE TEŞVİKLERİ
Gönderen: İzzet Akçay - 06 Oca 2017 21:37:58
Danışman ücreti? Banka faizi? Kredi çekme imkanları? Bu konularda da kolaylıklar var bildiğim kadarı ile.

Şu işi bizim için cazip hale getir abi. Neden bu uğraşa girelim?
Başlık: Ynt: TKDK-İPARD ARICILIK HİBE TEŞVİKLERİ
Gönderen: nevzatkayacık - 07 Oca 2017 01:49:57
Danışman ücreti? Banka faizi? Kredi çekme imkanları? Bu konularda da kolaylıklar var bildiğim kadarı ile.

Şu işi bizim için cazip hale getir abi. Neden bu uğraşa girelim?

Neden hibe desteklemeleri için başvuru yapıp uğraşalım?

Öncelikle işletmemizin kapasitesini  tespit edelim.
500 kovan kapasiteli olabilir en fazla.
Herkesin kapasite seçimi ve makine seçimleri, ihtiyaçları  farklı olacaktır.
Ancak bir örnekten yola çıkalım.
100 arılı kovanlı üretim işletmesi için ihtiyaçları alt alta yazalım , bu ihtiyaçların parasal karşılıklarını da yazalım.
Sadece makine düşünmeyin.
Bal ve diğer arıcılık ürünlerinin depolanması veya işlenmesi için barınak ve ek bina inşasına yönelik inşaat işleri
Bekçi kulübesi, jeneratör odası, ihata duvarı/çitler, işletme içi yollar dahil.
Siz ihtiyaçlarınızı belirleyin sonra gerekli tartışmaları yaparız.

Başlık: Ynt: TKDK-İPARD ARICILIK HİBE TEŞVİKLERİ
Gönderen: Ziya Yapıcı - 09 Oca 2017 23:14:03
Sadece kovan imalatı mı? Mesela bal savurm amakinası, dinlendirme tankı falan üretecegim diyen birisine destek var mı?
Başlık: Ynt: TKDK-İPARD ARICILIK HİBE TEŞVİKLERİ
Gönderen: Ulaş MUTLU - 11 Oca 2017 03:15:02
Arkadaşlar merhaba,
Hibe ve teşvikler konusu herkesin takip etmesi hatta faydalanması gereken bir konu. Konuyu açarak olabildiğince bilgilendirme yapan Sayın Nevzat KAYACI ya teşekkür ediyorum.

Devlet destek vermiyor! Yardım etmiyor! Sözleri külliyen yalan diyorum. Devletimiz varolsun öyle bir teşvik ve hibe veriyor ki sen yeter ki prosedürleri yerine getir ve dürüst ol.

Hem de döve döve para veriyor tabiri caizse. TKDK. yetkilisi arkadaşın “Abi sen projeni hazırla, yeter ki mantıklı bir proje hazırla, yeter ki dürüst ol, yeter ki projen incelendiğinde gerçekçi olduğuna kanaat getirelim. Hibe alamaman mümkün değil” sözü bunu destekliyor.

İlk olarak 2013 yılında teşvik kapsamında bulunan memleketim ve halen ikamet ettiğim Kastamonu'da arıcılık konusunda hibe amaçlı proje hazırlama gayretine girdim. Hibeleri duyunca o kadar heyecan yaptım ki 100 kovanla başlamıştım projeye çıktı 499 kovana. Abi bir de hibeye traktör alımı eklendi. Çiftçiliğe yakınlığımızdan dolayı traktörüde alalım falan derken,bizim proje kendi açımdan altından kalkamayacağım şekle girdi. Vesselam kendi eksikliklerim dolayısı ile erteleme kararı aldık. Şu an ki mevcut çağrı da traktör yok. Kamyonet alımı ekleneceği söylenmiş ti ama henüz o da yok. Belki bir sonraki çağrı eklenecek olabilir.

2016 yılında çağrıya çıkan IPARD 2 teşviklerinde 499 kovan, bal süzme kazanı, dinlendirme, arıcı çadırı, jeneratör vs. gibi malzemeleri içeren bir proje hazırlayıp kuruma sundum. Dosyaların incelenmesi epey uzun sürdü ve nihayet geçen hafta puanlama sistemini duyuruya çıktılar. Şu an 30 puanım var ve beklemedeyim. Puanlama olayı en çok puana sahip projeden başlamak kaydı ile aşağı doğru incelenerek gelecek sanırım. Bizim proje hibeye hak kazanır mı? Bize gelinceye kadar bütçe kalır mı? Henüz belli değil.

Proje hazırlama ve danışmanlık hizmeti veren kurumlar ve işyerleri var. Genel olarak bu tip projelerde, proje bütçesi toplamını % 3 ünü alıyorlar. Bunu taksit yapabiliyorlar. En sonunda da alabilirler. Proje başlangıcında da isteyebilir. Danışmanlık ücreti kısmı sizin danışmanla olan yakınlığınıza ve anlaşmanıza bağlı. Proje toplamınızın % 3 ünü danışmanlık ücreti olarak ödüyorsunuz ama ödediğiniz bu ücreti “Danışmanlık bedeli” adı altında projeye ekleyerek söz konusu ücreti de devlet karşılıyor  ;D ;D ;D.  (Para almayanı dövüyolar abi  ;D). Benim projemi hazırlayan arkadaş 2013 yılında da hazırlamıştı ve      3 yıldır birlikte istişareler yapıyorduk. Benden peşin olarak danışmanlık ücreti almadı mesela. % 3 tutarını alacak ama            “Abi projen geçsin, ödeme alınca bana ödersin dedi.” Allah razı olsun. Bütün danışmanlar benzer yaklaşım gösterir mi? bilemiyorum. Bu danışmanla sizin aranızda ki diyaloğa bağlı sanırım.

Hibe oranı önceden %50 ve KDV muafiyeti şeklindeydi. IPARD 2 de ise hibe oranı %65 +KDV muafiyeti şeklinde yükseltildi. %65+%18 = %83 hibe şeklinde düşünebiliriz. Yani 100.000 TL. bütçeli bir proje hazırlıyorsunuz hibe almaya hak kazandığınız zaman cebinizden 17.000TL çıkıyor. 83.000 TL. sini devlet hibe olarak size veriyor. Tabi siz projenizdeki tüm alımları kendi bütçenizle yaparak fatura ve ödeme dekontlarını ibraz ederek kurumdan ödeme talebinde bulunuyorsunuz. Suistimalleri önlemek için, “al arkadaş sana para git projendeki malzemeleri al” olayı yok. Kendin tüm malzemelerini alacaksın ve denetlemeden geçerek aldığını, ödemesini yaptığını beyan ve ispat edip ödeme talebinde bulunacaksın.

Hibeler Avrupa Birliği’nin para aktararak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin KDV muafiyet uygulayarak ortaklaşa karşıladığı bir sistem. 100.000 TL. bütçeli projenizin 83.000 TL. sine kadar hibe veriliyor. Eğer siz cebinizden çıkacak olan 17.000 TL. için kaynağınız yoksa o zaman kredi kanallarını devreye sokabilirsiniz. Bankalar yardımıyla. Mesela Denizbank 2 yıl vadeli, senede bir olmak kaydıyla 2 taksitli kredi seçeneği var. Bu size projenizi sonuçlandırma konusunda  büyük katkı sağlayacaktır.

Memuriyetimden dolayı, devletin 500 kovana kadar serbest arıcılık yapma izni politikası gereği projemi 499 kovan olarak belirledim. 500 kovana çıkıp ta resmi olarak ticari boyut kazanma ihtimalim zor.       Proje 5 yıla yayıldı. 5 yıl boyunca denetlemeler ve kontroller olacak.

İlk sene 50 kovanla başlayacağım,
İkinci sene 100 kovana ulaşacağım,
Üçüncü sene 200 kovana ulaşacağım,
Dördüncü sene 350 kovana ulaşağım,
Beşinci sene 499 kovana ulaşacağım şeklinde taahhütte bulundum.

2016 yılında açılan ve tekliflerin verildiği çağrı ilanına buradan ulaşabilirsiniz. Uygun harcama kalemleri, proje dahilinde neler alabileceğinize buradan bakabilirsiniz.

http://www.tkdk.gov.tr/Content/File/BasvuruFiles/BasvuruPaketiHazirlamaDokumanlari/BasvuruCagriRehberi/IPARDII/1.0/302.pdf

Şu an için hali hazırda bir proje duyurusu yok. Sanırım bahsettiğim bu çağrı ilanına sunulan projeler sonuçlandırılmadan tekrar çağrıya çıkılmaz. Çağrı ilanlarını;

http://www.tkdk.gov.tr/

resmi sayfasından takip edebilirsiniz.
Selamlar.

Başlık: Ynt: TKDK-İPARD ARICILIK HİBE TEŞVİKLERİ
Gönderen: Ulaş MUTLU - 11 Oca 2017 03:26:34
Sadece kovan imalatı mı? Mesela bal savurm amakinası, dinlendirme tankı falan üretecegim diyen birisine destek var mı?

Ziya Bey,
Sanıyorum bahsettiğiniz konu ticarete giriyor veTKDK. da ticari destekleme yok. Bu konularda desteklemeleri KOSGEP karşılıyor. TKDK. nın destekleme verdiği başlıklar şunlar;

http://www.ardsi.gov.tr/Tedbir/tarimsal-isletmelerin-fiziki-varliklarina-yonelik-yatirimlar-1

http://www.ardsi.gov.tr/Tedbir/tarim-ve-balikcilik-urunlerinin-islenmesi-ve-pazarlanmasi-ile-ilgili-fiziki-varliklara-yonelik-yatirimlar-3

http://www.ardsi.gov.tr/Tedbir/ciftlik-faaliyetlerinin-cesitlendirilmesi-ve-is-gelistirme-4
Başlık: Ynt: TKDK-İPARD ARICILIK HİBE TEŞVİKLERİ
Gönderen: Ziya Yapıcı - 11 Oca 2017 13:53:40
Aklıma geldikçe sorayım,

Kovan demek iki katlı kovan mı?
Atıyorum,

500 kovan için iki katta 10000 çerçeve, 750 kilo civarında mum demek. Bunlar da destek kapsamına giriyor mu?
750 kilo mum 25-30 bin lira tutuyor :)Başlık: Ynt: TKDK-İPARD ARICILIK HİBE TEŞVİKLERİ
Gönderen: Ulaş MUTLU - 11 Oca 2017 18:17:53
Aklıma geldikçe sorayım,

Kovan demek iki katlı kovan mı?
Atıyorum,

500 kovan için iki katta 10000 çerçeve, 750 kilo civarında mum demek. Bunlar da destek kapsamına giriyor mu?
750 kilo mum 25-30 bin lira tutuyor :)

Bahsettiğimiz hibelerde mum, şeker, şurup, ilaçlama vb. giderler destekleme kapsamında değil. Doğru bir tespit, 500 kovanın ihtiyacı olan peteğe ödenecek para bile bir kişiye sermaye olabilecek büyüklükte.

Proje hazırlama döneminde hatta daha önceden ciddi bir bütçe analizi yapılması gerekli bence.
Sonuç olarak bütçemiz büyüklüğüne doğru orantılı bir hibe projesi hazırlamak gerekir.

TKDK. nın sunduğu hibe ve teşvikler haricinde Tarım Bakanlığı'nında hazırladığı benzer hibe ve teşvik çalışmaları var. Örneğin, 2016 yılında "GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ" adı altında şehirlerde yaşayan insanlarımızı köylere, kırsal alanlara çekmek amaçlı bir çalışma yapıldı. Maksimum hibe tutarı 30.000 TL. idi.Eşim adına bu hibe çalışmasına proje sundum ve hibe almaya hak kazandık.Bu proje petek alımına hibe desteğini kapsıyordu mesela. Hibe kapsamında gerçekleştirdiğimiz mal alımları şunlardı;

*40 adet Kafkas cinsi arı kolonisi-en az beş çerçeve arı basmalı olacak.(Müthiş te tartışmaya açık bir şart)
*45 tane katlı ve çerçeveli kovan (5 tanesi yedek)(Kanaatimce, yapılan araştırmalar neticesinde kafkas nasıl olsa oğul verir kanaatine vardılar ve oğul için yedek kovan şartı konuldu  ;D )
*500 adet çerçeve (kovanlardakiler hariç)
*Bal süzme kazanı
*Dinlendirme kazanı
*Sır alma tezgahı
*Ham petek (100 kg.)
*Şurupluk (miktarı opsiyonel 40-60 arasıydı sanırsam)
*Maske
*Körük
*Eldiven
*Sır tarağı
*El demiri

Bu belirtilenlerin alınması şart idi. Bir de alınması isteğe bağlı olarak jeneratör, arıcı çadırı vardı.
Tüm belirtilen malzemeleri taahhüt ettiğiniz süreler dahilinde temin edip, denetimden geçerek ödeme talebinde bulunduk. Ve en nihayetinde proje bedeli nakit olarak hesaplarımıza aktarıldı.

Bahsettiğim bu proje ile ilgili o kadar çok aksaklık, çarpıklık, tezatlıklar gördüm ki. Yine de Devletimiz Baki olsun diyorum. Allah Bereket versin.
Başlık: Ynt: TKDK-İPARD ARICILIK HİBE TEŞVİKLERİ
Gönderen: İzzet Akçay - 11 Oca 2017 23:32:19
Ulaş beyle kesinlikle aynı fikirdeyim.

Ben de kırsal kalkınma ajansinda benzer bir diyalog yaşadım.

Kovan almak istiyorsan oderiz,
Kendin mi yapmak istiyorsun? Oderiz,
Makinan mı yok? Alırız,
Makinalar için yer mi yok? Yaparız,
Yere yol mu lazım?  Yaparız dediler.

Şaşırdım, hem de cok.  Devlet destek vermiyor diyen yalan söyler.
Başlık: Ynt: TKDK-İPARD ARICILIK HİBE TEŞVİKLERİ
Gönderen: nevzatkayacık - 12 Oca 2017 03:01:24
Sadece kovan imalatı mı? Mesela bal savurm amakinası, dinlendirme tankı falan üretecegim diyen birisine destek var mı?

Ziya bey,
Sizin alanınız farklı bir alan.
Sanırım aşağıdaki link sizin ihtiyacınıza -sorunuza cevap verecektir.Metal işlerine bakınız.
http://www.tkdk.gov.tr/Content/File/BasvuruFiles/BasvuruPaketiHazirlamaDokumanlari/UygunElSanatlariListesi/UygunElSanatlariListesi.pdf
http://www.tkdk.gov.tr/Content/File/BasvuruFiles/BasvuruPaketiHazirlamaDokumanlari/UygunHarcamalarListesi/3023/30231UygunHarcama.pdf
Başlık: Ynt: TKDK-İPARD ARICILIK HİBE TEŞVİKLERİ
Gönderen: nevzatkayacık - 12 Oca 2017 03:15:29
Aklıma geldikçe sorayım,

Kovan demek iki katlı kovan mı?
Atıyorum,

500 kovan için iki katta 10000 çerçeve, 750 kilo civarında mum demek. Bunlar da destek kapsamına giriyor mu?
750 kilo mum 25-30 bin lira tutuyor :)

Kovandan anlaşılan 2 katlı 20 çerçeveli ağaç -strafor yada başka bir malzemeden imal edilmiş arı evi.
Sizin kovan talebiniz, kat sayınız farklı olabilir.
Örnek; taban plastik ve bağımsız+2 adet ballık+ 2 adet kuluçkalık+ kapak plastik ve strafor kaplamalı vb. şeklinde kovan tarif edebilirsiniz. Ancak bunun gerekçesini projede izah etmek gerekir.Her alımı yapılacak ürünle ilgili gerekçelerinizi net şekilde açıklayarak uzmanları ikna etmelisiniz.
Uzmanların aldıkları eğitim 1 kuluçka+1 ballık+20 çerçeve. Ben 35 kg. bal verimi yazdım.Hemen önüme Türkiye ortalaması çıktı. izah ettik tabi.

tip: Polenlikli, plastik tabanlı vb.
malzeme: Strafor
ebat: 47,5-38,5 vb.
çerçeve sayısı: 20 adet.
Bu sizden istenen temel özellik.
Siz şartnamede mesela çerçeve yanakları plastikten olacak. 23,5 cm. yükseklik olacak yazabilirsiniz. Strafor ya da ağacın kalınlığını belirtebilirsiniz. Dadant-vb. genel tanım olmaz. Net ölçü verilmelidir. Almak istediğiniz ürünü net şekilde şartnamede belirlemeniz gereklidir.
Bu şartnameyi karşılayan teklifi de almanız gerekir.
Bütün malzeme ve ekipmanın tesbitinden sonra ortaya bir yatırım bütçesi ve işletme  sermayesi ihtiyacı çıkacak.
Yatırımın sürdürülebilir olması için yatırım bütçesi+dişletme  sermayesi için kaynaklarınızı beyan etmeniz gerekli.
Bankada nakit, arsa,kredi vb.
İşletme sermayesi hibe kapsamında karşılanmıyor.
Zaten tüm ödemeleri sizin yapmanız gerekiyor. O nedenle kaynaklarınızın yatırım ve işletme sermayesini karşılaması gerekiyor.
Bu arada hiç  bir şekilde KAMYONET vb. DESTEĞİ YOK.OLMAYACAK DA.

Başlık: Ynt: TKDK-İPARD ARICILIK HİBE TEŞVİKLERİ
Gönderen: Ulaş MUTLU - 12 Oca 2017 10:50:38
Aklıma geldikçe sorayım,

...
Bu arada hiç  bir şekilde KAMYONET vb. DESTEĞİ YOK.OLMAYACAK DA.Mevcut çağrı içerisinde halihazırda kamyonet vb. destek yok doğrudur. Yanlız OLMAYACAK DA demek çok keskin bir sonuç diyebilirim.

2013 yılındaki çağrıda traktör desteği vardı. Daha sonraki çağrılarda kamyonet desteği sağlanacağı söylendi. Bu söylenti arıcılar ya da proje sahipleri arasında değil bizzat kurum tarafından defalarca tekrarlandı. Henüz destek kapsamına alınmadı. Fakat alınmayacak anlamına da gelmiyor. Bu, kurumun içinde bulunduğu o yıl ki bütçesi ve proje talepleriyle doğrudan alakalı.
5 milyon euro bütçeli çağrı ilanı yayınlanmış diyelim, proje sunumları da 1 milyon eyro yla sınırlı kalmış dediğimizde kalan 4 milyon euro yıl içerisinde projelendirilmez ise AB. ye bir sonraki çağrı ya da yıl da değerlendirilmek üzere geri dönüyor. Kurum o parayı çiftçiye dağıtmak yerine neden geri göndersin ki. Böyle bir durum bile traktör, kamyonet vb. desteklemeleri kapsam alanına almak için fazlasıyla bir gerekçedir. Aynı yıl içinde şak diye ikinci bir çağrı ilanına çıkıp kamyonet-traktör vb. desteği pekala verebilir.
Benzer olayı 2013 te yaşadık. Hatırladığım kadarıyla o yıl iki ayrı çağrıya çıkıldı ve ikinci çağrı da traktör eklendi.Son müracaatlar eylül-ekim ayına raslamıştı. İncelemeler ve sonuçlandırmalar Şubat ayı denildi. Ama baktılar ki ilk çağrıdan fazlasıyla bütçe artacak ve AB ye geri gidecek hemen ikinci çağrıdaki projelerden aralık ayı içerisinde sonuçlandırmalara gidildilerek bütçe geri gönderilmedi.
Sonuç olarak traktör-kamyonet desteklemesi henüz olmamakla beraber olmayacak anlamı da taşımıyor.
Selamlar.
Başlık: Ynt: TKDK-İPARD ARICILIK HİBE TEŞVİKLERİ
Gönderen: nevzatkayacık - 12 Oca 2017 13:53:38
Aklıma geldikçe sorayım,

...
Bu arada hiç  bir şekilde KAMYONET vb. DESTEĞİ YOK.OLMAYACAK DA.Mevcut çağrı içerisinde halihazırda kamyonet vb. destek yok doğrudur. Yanlız OLMAYACAK DA demek çok keskin bir sonuç diyebilirim.

2013 yılındaki çağrıda traktör desteği vardı. Daha sonraki çağrılarda kamyonet desteği sağlanacağı söylendi. Bu söylenti arıcılar ya da proje sahipleri arasında değil bizzat kurum tarafından defalarca tekrarlandı. Henüz destek kapsamına alınmadı. Fakat alınmayacak anlamına da gelmiyor. Bu, kurumun içinde bulunduğu o yıl ki bütçesi ve proje talepleriyle doğrudan alakalı.
5 milyon euro bütçeli çağrı ilanı yayınlanmış diyelim, proje sunumları da 1 milyon eyro yla sınırlı kalmış dediğimizde kalan 4 milyon euro yıl içerisinde projelendirilmez ise AB. ye bir sonraki çağrı ya da yıl da değerlendirilmek üzere geri dönüyor. Kurum o parayı çiftçiye dağıtmak yerine neden geri göndersin ki. Böyle bir durum bile traktör, kamyonet vb. desteklemeleri kapsam alanına almak için fazlasıyla bir gerekçedir. Aynı yıl içinde şak diye ikinci bir çağrı ilanına çıkıp kamyonet-traktör vb. desteği pekala verebilir.
Benzer olayı 2013 te yaşadık. Hatırladığım kadarıyla o yıl iki ayrı çağrıya çıkıldı ve ikinci çağrı da traktör eklendi.Son müracaatlar eylül-ekim ayına raslamıştı. İncelemeler ve sonuçlandırmalar Şubat ayı denildi. Ama baktılar ki ilk çağrıdan fazlasıyla bütçe artacak ve AB ye geri gidecek hemen ikinci çağrıdaki projelerden aralık ayı içerisinde sonuçlandırmalara gidildilerek bütçe geri gönderilmedi.
Sonuç olarak traktör-kamyonet desteklemesi henüz olmamakla beraber olmayacak anlamı da taşımıyor.
Selamlar.

Sayın Umutlu,
Bu benim tespitim değil. İPA 2 program metninde böyle yazıyor. Millete umut dağıtmayalım.
2011 de 1. çağrıda 41 proje başvurusu varken İPA 2 de IPARD II'nin ilk çağrısına 9 bin başvuru yapıldı.Kaldı ki 2017 bütçesi 110 000 000 EURO.  Puanlama kriterleri neden devreye girdi ki?
Memleketimizde de proje kültürü yavaş yavaş gelişiyor.

http://www.tkdk.gov.tr/Content/File/Ipard/IPARD2.pdf
Sayfa 100
8.2.3.9. Uygun harcamalar
718/2007 sayılı IPA Uygulama Komisyon Tüzüğü madde 172(2) kapsamında uygun
harcamalar aşağıdaki şekilde sınırlandırılmıştır:
• taşınmaz malların inşası ve iyileştirilmesi (devralma hariç);
• ürünlerin pazar değerinden fazla olmamak şartıyla bilgisayar yazılımı da dahil
olmak üzere ekipman ve yeni makinelerin alımı;
• daha önceki maddelerde belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden
mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları lisans
ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar ve uygun harcama
miktarının maksimum %4’üne tekabül eden, 6.000 Avro’yu aşmayacak şekilde, iş
planı hazırlama masrafları.
Perakende seviyedeki yatırımlar uygun değildir.
Tüm sektörler için ortak
• AB standartlarına tam olarak uyacak şekilde hijyen ve ürün kalitesinin
geliştirilmesi için ekipman,
• HACCP prensiplerine dayanan prosedürleri uygulamak için gerekli olan yatırımlar;
• Çevre korumasının geliştirilmesi, işlenebilir atıklar ve ara ürünlerin yeniden
işlenebilmesi için ekipman ve tesisler; atıkların işlenmesi ve elimine edilmesine
yönelik yatırımlar,
• Işletmenin Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimine yönelik
makine/ekipman alımı ve inşaat işleri,
• Paketleme için ekipman satın alınması,
• Motorlu taşıtlar hariç, nakliye ekipmanı,
• Ürün ve işleme yönetimi için Bilişim Teknolojileri donanım ve yazılımları.
Başlık: Ynt: TKDK-İPARD ARICILIK HİBE TEŞVİKLERİ
Gönderen: Ulaş MUTLU - 12 Oca 2017 15:45:37
Alıntı
...
Motorlu taşıtlar hariç, nakliye ekipmanı
Alıntı

Bu güzeldi işte  ;D teşekkürler.
2016 çağrısında uygun harcamalarda römork var idi. Başvuru süresi doldu ve talepler yüzünden 10 günlük bir uzatmaya gidildi. Uzatma açıklandığında aynı çağrı da revizyon yapılarak römork desteklemeden kaldırıldı. Demem o ki çağrılarda uygun harcama kalemleri proje sayısı ve bütçeye göre değişiklik gösterebiliyor ve revizyona uğrayabiliyor. En başta açıklanan kesin şartlar başvuru durumuna göre değişikliğe uğrayabiliyor. Hatta aynı yıl içerisinde 2. çağrıya çıkılabiliyor. Kesinlikle polemik oluşması için yazmıyorum. Zaten önceki yazım da 'olabilir' diyerek ihtimal dahilinde söz etmiştim. Şu da bir gerçek bu şekilde ihtimallerden bahsedince insanları gereksiz yere umutlandırmış oluyoruz. O zaman 'Belki bir sonraki çağrı eklenecek olabilir.' sözümü geri alıyorum. :) Motorlu araçlar hariçtir arkadaşlar.
Selamlar.

Başlık: Ynt: TKDK-İPARD Arıcılık hibe teşvikleri
Gönderen: ballıhoca - 03 Şub 2017 01:36:57
Nevzat Bey ; Öncelikle çok teşekkür ediyorum , gerçekten çok faydalı ve benim gibi birçok arıcının aklında türlü sorular olan bir konuya parmak basmışsınız. Sayenizde öğreneceğiz ve sorularımıza yanıt alabiliyoruz.

Benimde merak ettiğim konular var , Müsadenizle sorularımı aşağıda sıralıyorum ?

1. Köyüm 1000 Metre Üstü Dağlık Alan Listesinde sanırım desteğe uygun
2. köyümde 8-10 arım var 50 -75 arası bir proje hazırlamak mümkün mü ?
3. Ben arıcılık yapıyorum ancak projeyi annem üzerinden (kadın olması avantaj demiştiniz) yapabilir miyiz ?
4. Annem 55 yaşında ve arıcılık belgesi yok ? Bu bize negatif geri dönüş oranı nedir ?
5. Arılarımı korumak ve koymak için kafesli bir alan düşünüyorum (yabanı hayvan ve hırsızlık tehlikesi için) karşılanıyor mu ?
6. Merayı güçlendirmek için ballı bitkiler veya ağaçlandırma çalışması yapmak isityorum , destek kapsamında mı ?
7. Arıları besleme amacı ile kullanılan , şurup , kek, vitamin v.b yem ve yem katkıları destek kapsamındamıdır ?
8. Arı yemi yapmak için , pudra şekeri makinası , karıştırma kazanı v.b destek kapsamındamıdır ?

teşekkürler .
Başlık: Ynt: TKDK-İPARD Arıcılık hibe teşvikleri
Gönderen: nevzatkayacık - 04 Şub 2017 20:25:10
Nevzat Bey ; Öncelikle çok teşekkür ediyorum , gerçekten çok faydalı ve benim gibi birçok arıcının aklında türlü sorular olan bir konuya parmak basmışsınız. Sayenizde öğreneceğiz ve sorularımıza yanıt alabiliyoruz.

Benimde merak ettiğim konular var , Müsadenizle sorularımı aşağıda sıralıyorum ?

1. Köyüm 1000 Metre Üstü Dağlık Alan Listesinde sanırım desteğe uygun
2. köyümde 8-10 arım var 50 -75 arası bir proje hazırlamak mümkün mü ?
3. Ben arıcılık yapıyorum ancak projeyi annem üzerinden (kadın olması avantaj demiştiniz) yapabilir miyiz ?
4. Annem 55 yaşında ve arıcılık belgesi yok ? Bu bize negatif geri dönüş oranı nedir ?
5. Arılarımı korumak ve koymak için kafesli bir alan düşünüyorum (yabanı hayvan ve hırsızlık tehlikesi için) karşılanıyor mu ?
6. Merayı güçlendirmek için ballı bitkiler veya ağaçlandırma çalışması yapmak isityorum , destek kapsamında mı ?
7. Arıları besleme amacı ile kullanılan , şurup , kek, vitamin v.b yem ve yem katkıları destek kapsamındamıdır ?
8. Arı yemi yapmak için , pudra şekeri makinası , karıştırma kazanı v.b destek kapsamındamıdır ?

teşekkürler .

Ballı hocam,
1-Köyünüz 42 il içindeyse problem yok.(Profilinize baktım.Kocaeli ili uygun iller listesinde değil.Başvuru yapamazsınız.)
2-30-500 kovan arasında proje sunabilirsiniz.
3-Yaş 65 değilse anneniz de proje başvurusu yapabilir.
4-20 puan geriden yarışa başlarsınız. :-[ :-[(Sıralama kriterlerine bakınız)
5-Arılığınızın etrafına çit teli, duvar vb. yapabilirsiniz.Ancak bu bir inşaat işidir.Ruhsat gerekli değildir diye ilgili kurumdan yazı almalısınız.
6-Ağaçlandırma için Orman Genel Müdürlüğü birimleriyle görüşün. Özel ağaçlandırma desteği için başvuru yapabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla 20 yıl vadeli kredi uygulaması var. (Çevre çiti ve toprağın işlenmesi) Ancak ağaç seçimi sanırım %50 GM % 50 yatırımcının dilediği oluyor.Bu konuyu OGM ile görüşerek netleştirin. Bizlere de bilgi verin.
7-Arı bakımı ile ilgili olarak Ziraat Bankasından işletme kredisi alabilirsiniz. KONU İLE İLGİLİ OLARAK BU HAFTA İÇİNDE DETAYLI BİR YAZI YAZACAĞIM.
8- Alabileceğiniz makine ve ekipmanlarla ilgili olarak daha önce konu altında gönderdiğim uygun harcamalar listesini inceleyin.
Bu yazıya ek olarak;
Mevcut arıcılık yapanlar için Tarım Bakanlığı Kırsal kalkınma Desteklemeleri kapsamında bazı malzemeleri almanız mümkün.
''Yaylacılar ve gezici arıcılar için çekilir tip güneş paneli, yaylacılar için çadır ahır ve ağıl, arıcılar için bal süzme, sır alma, bal dinlendirme.'' Bu ayrı bir teşvik konusu.
İlerde ayrıca işleriz.
Kolay gelsin.
Başlık: Ynt: TKDK-İPARD Arıcılık hibe teşvikleri
Gönderen: Bünyaminkoçin - 26 Şub 2017 19:01:02
Geçen yıl yapmış olduğum ipart projem 40 puan isteyen inceleyebilir ekte puan durumu 40 puan kadın işletmeci olursa diğer her şartı tamamıyla yaparsa 50 puan olur . Şimdi en son Tkdk ile görüştüm ve projeler hakkında arıcılık projeleri en sona bırakıldı diğer kapsamdaki tüm projelerin ödenekleri yapılacak ariciliklar en sona bırakıldı yani mani kalırsa bizim projeler sözleşme sürecine gelecek . Süreç hakkında bilgi almak isteyen merek ettiği şeyi sorabilir .Selamlar