Arıcılık > Arıcılıkta Teşvik ve Hibeler

TKDK-İPARD Arıcılık hibe teşvikleri

(1/6) > >>

nevzatkayacık:
Değerli arıcı arkadaşlar,

42 ilde AB destekli arıcılık teşvikleri mevcuttur.

Bu iller aşağıya çıkarılmıştır.

1. Afyonkarahisar
2. Ağrı
3. Amasya
4. Aksaray
5. Ankara
6. Ardahan
7. Aydın
8. Balıkesir
9. Burdur
10. Bursa
11. Çanakkale
12. Çankırı
13. Çorum
14. Denizli
15. Diyarbakır
16. Elazığ
17. Erzincan
18. Erzurum
19. Giresun
20. Hatay
21. Isparta
22. Kahramanmaraş
23. Karaman
24. Kars
25. Kastamonu
26. Konya
27. Kütahya
28. Malatya
29. Manisa
30. Mardin
31. Mersin
32. Muş
33. Nevşehir
34. Ordu
35. Samsun
36. Şanlıurfa
37. Sivas
38. Tokat
39. Trabzon
40. Uşak
41. Van
42. Yozgat

Arıcılarımız bu illerde KDV hariç % 50 hibe ile desteklenmektedir.
ŞU ANDA YÜRÜRLÜKTE OLAN BİR HİBE ÇAĞRISI MEVCUT DEĞİLDİR.
Ancak çağrı yayınlandıktan sonra 45 gün başvuru süresi verilmektedir.Bu süre de ise başvurularınızın yetişmesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle başvuru yapmak isteyenler için şimdiden yapılması gerekenlere ilişkin yol haritasını sizlere adım adım duyuracağım.
Konu ile ilgili olarak her türlü sorularınızı bekliyorum. Sorduğunuz sorular konu ile ilgili olarak bu forumdaki herkesin başvuru yapmasına ışık tutacaktır.
saygılarımla.


nevzatkayacık:

İPARD hibe başvurularında başvuru çokluğu nedeniyle sıralamada aşağıdaki kriterlere göre puanlama yapılmaktadır.

İPARD SIRALAMA KRİTERLERİ

10 PUAN Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 40 yaşının altındaysa.
10 PUAN Başvuru sahibi, dağ veya orman köylerinde faaliyette bulunan bir çiftçiyse
10 PUAN Yatırım bir kadın girişimci tarafından gerçekleştirilmekteyse veya proje sahibi bir kadınsa
10 PUAN Başvuru sahibinin, ekonomik faaliyet alanında bir mesleki sertifikası, diploması veya 3 yıl deneyimi bulunuyorsa
10 PUAN Yatırım, kabul edilmiş bir Yerel Kalkınma Stratejisine dayanıyor ve bu strateji üzerine inşa edilmişse
10 PUAN Başvuru sahibi bir üretici örgütü, birliği veya kooperatifiyse
10 PUAN Proje, bitki yetiştiriciliği, arıcılık/bal üretimi, mikro ve küçük ölçekli işletmeler,kırsal turizm ve rekreasyonel faaliyetler, su ürünleri yetiştiriciliği ve makine parkları alanlarında enerji talebini karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji tesisi
kurulumu içeriyorsa
10 PUAN Başvuru sahibi, mevcut bir tarımsal işletme/firma ise ve Organik Tarım / İyi Tarım Uygulamaları sertifikasına sahipse
10 PUAN Proje, üretim, işleme ve pazarlama bileşenlerinin tümünü içeriyorsa

DAĞLIK VE ORMANLIK ALANLAR LİSTESİ

http://www.tarim.gov.tr/TRGM/Link/19/Daglik-Alan-Listeleri
http://www.tarimziraat.com/cevre_orman/orman_koyleri/

İzzet Akçay:
İyi düşünmüşsün abi. Ellerine sağlık.

nevzatkayacık:
HİBE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Hibe çağrısı kapsamında resmi belgeler aşağıdadır. Hibe çağrısı yayınlandığında bu listeye ekleme ve çıkarmalar yapılabilir...

http://www.tkdk.gov.tr/Content/File/BasvuruFiles/BasvuruPaketi/BasvuruFormuEkleri/3022/BasvuruFormuVeDoldurmaKilavuzu/BasvuruFormu.pdf

*Başvuru paketi içerisinde yer alacak resmi belgenin, orijinal olması ya da belgenin kopyasının TKDK’nın İl Koordinatörlüğü, resmi belgenin alındığı kurum veya noter tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.
*Başvuru sahipleri tarafından TKDK İl koordinatörlüğüne onaylatılacak belge ve sertifikalarda onay işlemi, başvuru çağrı dönemi içerisinde olmalıdır.
*Sunulan resmi belgelerden, IPARD sıralama kriterleri için kullanılacak olan belgeler hariç, üzerinde geçerlilik tarihleri yazanlar için, bu geçerlilik süreleri en az Sözleşme İmzalanma tarihini kapsamalıdır.
*TKDK tarafından başvuruların ilk kabul edilmeye başladığı tarih ile olası sözleşme imzalama tarihi arasındaki süre takriben 7 aydır. Başvuru sahibi üzerinde geçerlilik süresi belirtilmiş sertifikalarda ve belgelerde bu süreyi göz önünde bulundurmalıdır.
*Başvuru sahibinin başvuru paketinde sunacağı resmi belgelerde, tarih, imza ve belgenin özelliğine göre mühür veya kaşe mutlaka olmalıdır.

1. Gerçek kişiler için noter onaylı “İmza Beyannamesi”
2. Tüzel kişilikler için noter Onaylı “İmza Sirküleri” (İmza sirkülerinin geçerlilik tarihi Kurum ile olası sözleşme imzalama tarihini kapsamalıdır)
3. Limited, kollektif ve komandit şirketler hariç olmak üzere Güncel yönetim kurulu üyelerinin bu pozisyon için atama kararını içeren yönetim kurulu karar defterinin noter onaylı ilgili kısmı (Bu belge Kurum Başvuru çağrı ilanından sonra alınmış olmalıdır.)
4. Kadastro Müdürlüğünden ya da Lisanslı Harita Bürolarından ya da Özel Harita Bürolarından alınan, başvuru sahibinin yatırım uygulama alanına ait koordinat bilgileri (ITRF/ED50 koordinat sistemine göre) (Bu belge Kurum başvuru çağrı
ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)
5. Yatırımın uygulanacağı taşınmazlara ait Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tapu Sicil Dairesinden alınmış Takyidatlı Tapu Kayıt Belgesi (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.) (Arazi kullanım izni sözleşmesi veya arsa tahsis sözleşmesi sunulduğu durumlarda bu belge aranmayacaktır.)
6. Başvuru sahibi yatırımın gerçekleştirileceği taşınmazın sahibi değilse;
▪ Başvuru sahibinin yatırımın uygulanacağı taşınmaz üzerinde üst hakkına sahip olduğunu gösteren, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tapu Sicil Müdürlüklerinden alınmış bir “resmi senet” VEYA
▪ Sanayi Bölgelerinden alınmış “arsa tahsis sözleşmesi” VEYA
▪ Maliye Bakanlığından alınmış “kullanım izni sözleşmesi” VEYA
▪ Başvuru sahibinin taşınmaz üzerinde intifa hakkına sahip olduğunu gösteren tapu sicil müdürlüklerinden alınmış bir “resmi senet” (Bu belge sadece yatırımın inşaat işlerini içermemesi veya yapı ruhsatı gerektirmeyen inşaat işlerini içermesi (mevcut binalarda yapılacak esaslı olmayan tadilat işleri için)durumlarında kabul edilebilir) VEYA
▪ Noter onaylı kira sözleşmesi (Bu belge sadece yatırımın inşaat işlerini içermemesi veya yapı ruhsatı gerektirmeyen inşaat işlerini içermesi (mevcut binalarda yapılacak esaslı olmayan tadilat işleri için) durumlarında kabul edilebilir.)
ÖNEMLİ...1-Noter onaylı kira sözleşmesi getirilmesi durumunda kiralamanın tapuya şerh edilmesi gerekmektedir.
2-Yukarıda belirtilen resmi belgelerin geçerlilik tarihi, yatırımın tamamlanmasından sonra en az 5 yıllık bir dönemi kapsamalıdır.
7. Bankadan/tarım kredi kooperatifinden kredi alınması durumunda, TKDK ile protokol imzalamış bir bankadan/tarım kredi kooperatifinden alınmış kredi niyet mektubu (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)
8. İlgili bankadan alınmış olan “Banka Hesap Cüzdanı”nın kopyası Başvuru sahibi gerçek kişi ise, banka hesap adı gerçek kişiye, başvuru sahibi tüzel kişi ise banka hesap adı tüzel kişiliğe ait olmalıdır. (Belge üzerinde IBAN olmalıdır.)
9. Şirketin merkezinin (sadece tüzel kişiliklerde) bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınan Müflis Olmadığına ve Konkordato İlan Etmediğine İlişkin Belge (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)
10. Eğer başvuru sahibi tüzel kişi ve şirket ise, Sanayi ve/veya Ticaret Odalarından alınan Tüzel Kişiliğin Ortaklık Yapısını ve Hisse Oranlarını Gösteren Belge (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)
11. Mevcut işletme için, Belediyelerden ya da İl Özel İdarelerinden ya da Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliklerinden alınan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı. Bu belge  aşağıdaki yatırımların olması durumunda zorunludur;  bal işleme ve paketleme tesisi
12. Başvuru sahibi tüzel kişi ve şirket/gerçek kişi ise, son iki yıla ait KOBİ Bilgi Beyannamesi (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)
13. Kapasite Artırımına Gidecek ya da Yeni Kurulacak İşletmeler için Ön Kapasite Değerlendirme Raporu,
14. 29.04.2009 tarihli ve 27214 sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, “Çevre İzin Belgesi” veya “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” almasına gerek olmadığı durumlarda, başvuru sahipleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı /Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınmış Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi Alınmasına Gerek Olmadığına Dair resmi yazı sunmakla yükümlüdürler. (Bu belge Başvuru çağrı ilanından sonra alınmış olmalıdır.) Bu belge aşağıdaki yatırımların olması durumunda zorunludur; bal işleme,
15. Mevcut İşletmeler için Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına’ndan alınan Kapasite/ekspertiz Raporu (Bu belgenin geçerlilik süresi sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır.)
16. Eğer proje kendi tüketimi kadar yenilenebilir enerji kurulumu içeriyorsa,
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından verilen Teknik Değerlendirme Formu sunulmalıdır. (Yalnızca arıcılık projelerinde bu belgenin sunulması zorunlu değildir.)
17. Eğer proje kendi tüketimi kadar yenilenebilir enerji kurulumu içeriyorsa,bölgesel Elektrik Dağıtım şirketlerinden alınan Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması veya Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu sunulmalıdır. (Yalnızca arıcılık projelerinde bu belgelerin sunulması zorunlu değildir.)
Şebekeden bağımsız (off-grid) yatırım söz konusu olduğunda, TKDK tarafından kapasite kontrolü ve teknik proje analizi yapılacaktır. Off grid sistemlerde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu veya Bağlantı Anlaşması istenmeyecektir.
18.Arıcılık kayıt sistemi belgesi
19.İPARD sıralama kriterleri için destekleyici belgeler.
20.Mevcut arıcılık işletmeleri için MÜSTAHSİL MAKBUZU 2016 YILINA AİT


Saygılarımla.


nevzatkayacık:
Arkadaşlar,
Belge listesi sizlerin gözünü korkutmasın. Şimdiden hazırlık yapın. Takip ettiğinizde sadece 3 iş gününüzü alır.

ALIMI YAPILABİLECEK İNŞAAT VE MAKİNE EKİPMANLAR LİSTESİ

http://www.tkdk.gov.tr/Content/File/BasvuruFiles/BasvuruPaketiHazirlamaDokumanlari/UygunHarcamalarListesi/3022/30221UygunHarcama.pdf

http://www.tkdk.gov.tr/Content/File/BasvuruFiles/BasvuruPaketiHazirlamaDokumanlari/UygunHarcamalarListesi/3022/30222UygunHarcama.pdf

ÖNEMLİ: BU LİSTELERDEKİ MAKİNE VE EKİPMAN HARİCİNDE MAKİNE VE EKİPMAN KABUL EDİLMEMEKTE VE HİBE KAPSAMINDA DEĞİLDİR.

*Bu makine ve ekipman alımları için bir kerede alımı yapılacak ürünler toplamı 10 000 EURO altı ise tek yüklenici eğer üstünde ise 3 adet yükleniciden teklif alınmalıdır.
*Her ürün satandan makine ve ekipman satın alamazsınız. Satıcının T.odası , Esnaf odası faaliyet belgelerinde arıcılık ekipmanları imalat ve satışı, kovan imalat ve satışı vb. yazmalıdır.(KOVANCILARINIZI İKAZ EDİNİZ)
*Alımı yapılacak olan ürünler AB ülkeleri ya da Türk Malı olmalıdır. Çin, Japon vb. olmaz.
*Başvuru dosyası kapsamında alımı yapılacak makine ve ekipmanın adedi, fiyatı, toplam alış bedeli, kimden alım yapılacağı yapılan ihale belgeleri bulunmalıdır. Kurumla yapılan sözleşmeden sonra yüklenici firmayı değiştirmek çok zor ya da mümkün değildir.
*KDV hariç tüm ödemeler sizin tarafınızdan yapıldıktan sonra alınan ÖTP Ödeme Talep Paketi düzenlenir.Makine ve ekipmanların şartnamelere uygun olarak alındığı ve ödemelerin banka kanalıyla yapıldığı kurum tarafından tespit edildikten sonra yaklaşık 30 gün içinde kurum size ödeme yapmaktadır.

Hadi kolay gelsin...

Her şey daha yaşanası bir Türkiye için ....

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git